Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Partikongress

PolitikPosted by Lena Sat, May 30, 2015 18:15:27


Lördag och partikongressens andra dag. Väldigt många spännande debatter med kloka inlägg av partikamrater. Jag har själv varit upp i talarstolen och påtalat hur man kan använda sociala krav i samband med upphandlingar. Igår hade Örebro förmånen att få hålla ett seminarium på samma tema för intresserade på kongressen. De inbjudna talarna var Ardalan Shekarabi, civilminister, Anna-Karin B Magnusson från ÖBO och Michael Blixt från Västerporten. I Örebro kommun har vi lyckats få ner barnfattigdomen, minska försörjningsstödet och minskat arbetslösheten genom att arbeta med just sociala krav i upphandlingar. Jag tror det skulle kunna ge liknande effekter om man tillämpar samma typ av krav i de offentliga upphandlingarna. I Sverige görs upphandlingar varje år för 600 miljoner kronor. Det skulle kunna få fantastiska skillnader om man använde upphandlingarna på ett klokare sätt.

Den senaste tiden har Örebro tagit emot flertalet utmärkelser och priser, bland annat pris för årets stadskärna. Idag har vi fått ytterligare ett pris att sälla sig till de andra. Örebro kommun har nämligen idag blivit Svenska Mästare i bostadsbyggande. Örebro växer, med alla utmaningar det för med sig, men vi i Örebro har nu fått ett kvitto på att vi är duktiga på att hantera bygglovshanteringen, bygga bostäder och arbeta med ekologisk hållbarhet. Verkligen roligt!

Nu är ungefär halva kongressen avklarad och jag måste säga att jag är väldigt tacksam för medlemmarnas förtroende att få förmånen att åka som ombud och representera Socialdemokraterna i Örebro län. Stort tack för det.

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post57

En intensiv vecka med fokus på skolan

PolitikPosted by Lena Thu, April 30, 2015 11:00:52

Den här veckan har varit intensiv. En vecka med full fokus på skolan. 07.06 i måndags morse satte jag mig på tåget mot Stockholm för att under två dagar besöka skolriksdagen. Sveriges största mötesplats för oss som vill vara med och leda och utveckla skolan. 2300 deltagare trängdes på Stockholm Waterfront – intresset för att utveckla skolan är stort.

Under dagarna har jag bland annat fått lyssna på många framgångsrika lokala exempel på utvecklingsarbete och diskuterat frågan om hur staten tillsammans med oss huvudmän kan höja resultaten. Jag kan konstatera att behövs en sammanhållen styrkedja för att nå framgång.

För jag tror att det behövs nya tag - framförallt gemensamma tag för att ta utvecklingen framåt. Skolan har under allt för lång tid blivit ett slagträ i debatten. Det har hämmat utvecklingen. Myter, politisk prestige och bristande fakta har varit faktorer som hindrat oss från att gå framåt. Under allt för lång tid har det genomförts reformer på ett ogenomtänkt sätt. Det har gått för fort - både när reformer beslutats och genomförts. Det har dessutom varit reformer som till viss del riktat sig mot fel områden.

En gemensam bild är en av nycklarna. Stat, huvudmän, lärar- och elevorganisationer behöver ha en någorlunda gemensam syn på skolans utmaningar. Det är avgörande för att vi inte ska ägna mer tid åt att diskutera hur verkligheten faktiskt ser ut istället för att fokusera på lösningar.

I samband med skolriksdagen fick jag även nöjet att leda ett seminarium för 300 socialdemokratiska skolpolitiker runt om i landet. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic redogjorde tillsammans med utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren om regeringens och socialdemokraterna tydliga prioriteringar. Som en av all andra kommunpolitiker känns det väldigt bra att vi äntligen har en regeringen som prioriterar pengar till välfärden och skolan framför de skattesänkningar som varit vana med under regeringen Reinfeldt.

Nu visar regeringen på en tydlig prioritering av:

1) Tidiga insatser i from av resurser till mindre barngrupper i förskolan och mer personal i skolan.

2) En nationell samling för läraryrket genom satsning på höjda lärarlöner och kompetensutveckling för lärare, rektorer och förskolepersonal.

3) En jämlik skola genom att rikta särskilda medel mot skolors arbete med nyanlända, pengar till elevhälsan och satsningar på läxhjälp.

Under snart två veckor har vi Socialdemokrater genomfört en stor skolkampanj. Det har blivit massor med skolbesök, allt från statsministern till lokala fritidspolitiker har varit ute och besökt förskolor och skolor i hela landet. För oss socialdemokrater kommer kampen om skolan att fortsätta. För vad det handlar om är att våra barn och ungdomar ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar och mål. Då gäller det att de klarar skolan. Sverige behöver återupprätta sin position som kunskapsnation.

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post55

Inga betyg i årskurs 4

PolitikPosted by Lena Fri, February 06, 2015 12:25:57


Vi har under de senaste dagarna kunnat följa diverse olika utspel i media angående skolpolitiken och betygens vara eller inte vara. Vi säger att man ska lyssna på forskning och beprövad erfarenhet och ge skolan lugn och arbetsro för att få en chans att lyfta sig. Därför skrev jag och Kenneth Nilsson, ansvarigt kommunalråd för barn och utbildning den här debattartikeln.


Fp och M måste lyssna i betygsdebatten

Resultaten i svensk skola har sjunkit under många år. Den utvecklingen måste vändas. Ska det kunna ske, är det viktigt att luta sig mot forskning och beprövad erfarenhet kring vad som är framgångsrikt arbete i skolan. I det perspektivet blir förslaget om betyg i årskurs 4 mycket märkligt. Folkpartiet och Moderaterna har bestämt sig för att driva igenom förslaget mot bättre vetande. Lärarkåren protesterar. Myndigheterna protesterar. Forskare protesterar. Ändå ska det ske. Principen om att skolan ska utvecklas utifrån forskning och beprövade erfarenheter sviks om de två partierna får med sig hela Alliansen och Sverigedemokraterna på sitt förslag. I detta fall har en fix idé fått fäste och tillåts styra skoldebatten.

Vad är då problemet med betyg för Sveriges och Örebros tioåringar? Till att börja med har 34 av 44 av de tillfrågade remissinstanserna avstyrker förslaget. Det sker mot bakgrund av att den tidigare betygsreformen ännu inte är utvärderas. Varför göra stora förändringar innan man vet hur de tidigare ändringarna påverkar verksamheten? Därtill saknas stöd i forskningen. Det blir närmast beklämmande när Folkpartiet redovisar källor från 1935, som media rapporterat om, som grund för sitt ställningstagande. Därtill har en av de nu aktiva forskare som Folkpartiet hänvisat till för att driva idén om betyg i årskurs 4 aktivt tagit avstånd från förslaget. Lärarkårens arbetstagarorganisationer är även de övertygade om att detta är fel väg att gå. De människor som står i klassrummen varje dag säger nej. Folkpartiet och Moderaterna är beredda att överpröva allt detta. Men de gör det utan argument.

Vi socialdemokrater vill utgå från en positiv grundsyn på barnen i skolan. Deras egen kreativitet och förmåga ska få utvecklas, under professionell ledning från sina lärare. Så länge det inte finns övertygande bevis för att betyg i så tidig ålder ger positiva effekter för eleverna, ska man heller inte göra förändringen. Bevisen pekar snarare på det omvända. Vi ser att det finns en stor risk att de lågpresterande eleverna missgynnas, då kommer klyftorna i skolan att öka än mer. Är tioåringar redo att mäta sina prestationer i form av betyg, det är den springande punkten? Vårt svar på detta är nej. Det finns forskning som säger att de lågpresterande elevernas självbild påverkas negativt av tidiga betyg. Det vore en väldigt olycklig utveckling. Lärare ska ha rätt att ställa krav på eleverna. Lärare ska hålla föräldrarna informerade om skolgången och elevens prestationer. Men för detta är inte betyg det bästa sättet för tioåringar.

Folkpartiet och Moderaterna i Örebro vill profilera sig som ansvarstagande i skolfrågor. I denna debatt är de dock helt tysta. Det rimmar illa med att i alla andra sammanhang hävda att skolfrågor är de viktigaste. När en genomgripande förändring är på gång att ske - då blir det plötsligt tyst. Vi frågar oss: vart står egentligen de lokala folkpartisterna och moderaterna i denna heta fråga? Om ni har lyssnat på lärare och elever, vad har de då att säga i denna fråga?

Vi som är ansvariga för skolan i Örebro uppmanar Moderaterna och Folkpartiet att ta den inre strid som verkar nödvändig. Släpp prestigen i den här frågan och låt vårt fortsatta arbete med skolutveckling vila på den enda rimliga grunden - forskning och beprövade erfarenheter ska leda skolan framåt, särskilt i samband med så stora förändringar som denna. Vi förstår att Folkpartiet är i behov av en profilfråga. Hitta gärna en. Men inte en som är så dålig för skolan och för alla som går i skolan. Inte när forskningen visar att det missgynnar de elever som behöver mest stöd och ökar ojämlikheten i skolan.

Lena Baastad (S)

Kommunstyrelsens ordförande Örebro

Kenneth Nilsson (S)

Kommunalråd med ansvar för barn och utbildning i Örebro

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post53

Viktig träff om jobben

PolitikPosted by Lena Fri, August 15, 2014 14:30:34

Idag har jag träffat Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg här i Örebro. Vi pratade jobb, så klart. Han kom hit efter en inbjudan från mig. Idén var att vi från kommunen gemensamt med Arbetsförmedlingen skulle diskutera hur vårt samarbete kan stärkas ytterligare i framtiden.

Vad talade vi om? Vi höll oss kring tre grundläggande frågor.

- Hur får vi våra gemensamma resurser att räcka längre? När båda aktörerna möter arbetslösa och båda aktörerna startar yrkesutbildningar, finns samordningar att göra.

- Hur samordnar vi oss i samarbetet med näringslivet? Det finns mycket att vinna på att inte turas om att knacka på hos företagen, utan att närma sig dem gemensamt med erbjudanden om att ta emot praktikanter, jobb med stöd och andra arbetsmarknadsinsatser.

- Hur jobbar vi vidare med att få etableringsgarantin för nyanlända invandrare att fungera bra? Vi kommer att behöva mer arbetskraft de närmaste åren. Därför behöver nya svenskar komma i utbildning, praktik eller jobb snabbt, så att de finns till arbetsmarknadens förfogande.

Det var ett givande samtal. Det är alldeles uppenbart för mig att kampen mot Arbetslösheten inte vinns på enbart en front. Näringslivet, Arbetsförmedlingen och kommunen kan gemensamt göra oändligt mycket för att minska gapet mellan de arbetslösa och de jobb som finns. Den bilden delade generaldirektören och det var mötets viktigaste slutsats.

Från kommunens sida lyfte vi att regeringens planerade nedskärningar av yrkesutbildningar kommer att slå hårt mot kommunens möjlighet att erbjuda goda, lokalt anpassade utbildningar. När det inte finns några pengar att skapa utbildningar för, då minskar också våra chanser att hjälpa arbetslösa. Arbetsförmedlingen har heller inte fått några sådana resurser. Vi socialdemokrater lovar att kompensera Alliansregeringens nedskärning. Men allra bäst vore det så klart om staten tar sitt ansvar. Sjöberg tar med sig frågan.

Både jag och Mikael Sjöberg fick möjlighet att tala inför ungefär 150 personer på Stora Hotellet på en lunch som arrangerades av matchning.nu, ett ungdomsarbetslöshetsprojekt som drivs av Örebro kommun. Ungefär 160 ungdomar har hittills fått jobb genom projektet. Det är en starkt bidragande orsak till att behovet av försörjningsstöd sjunker i vår kommun. Matchning.nu:s arbetet måste få fortsätta. Jag är glad att vi i vår kommun kunde visa generaldirektören att vi menar allvar med kampen mot arbetslösheten.

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post49

Löfte från (S): 20 miljoner kronor till yrkesutbildning

PolitikPosted by Lena Wed, May 14, 2014 14:56:30

Örebro växer och utvecklas. Nya företag flyttar hit, andra växer och skapar mer arbete i vår kommun. Det är viktigt att utvecklingen får fortsätta – för när Örebro växer, så ökar möjligheten att erbjuda en ännu bättre skola och välfärd. Ska tillväxten fortsätta krävs att företagen hittar rätt arbetskraft i Örebro. Då är utbildningar anpassade för den lokala arbetsmarknaden en nyckel.

Arbetslösheten har bitit sig fast i vårt land och det hindrar både samhället och människor att utvecklas. Det går inte att säga ”vi har gjort massor” när man inte har gjort nog. Därför är det sorgligt att den moderatstyrda regeringen kapitulerat inför arbetslösheten, samtidigt som de vill försvåra för företag att hitta rätt arbetskraft. Moderatregeringen har satsat all kraft på skattesänkningar. Ett led i att finansiera dessa har varit att ta bort andra satsningar som leder människor från arbetslöshet till jobb. Ett uppseendeväckande exempel är att regeringen skotar den nationella satsningen på yrkesutbildning för vuxna. Yrkesutbildningar är ett effektivt sätt att bekämpa arbetslöshet. En yrkesutbildning behöver inte bara rikta sig till arbetslösa, utan alla människor som vill vidareutveckla sig och prova ett nytt yrke kan gå dem. Yrkesutbildning ger arbetskraften en bättre kompetens och det skapar viktig rotation på arbetsmarknaden. Yrkesutbildning är central för att företag ska kunna hitta den arbetskraft de behöver.

2013 fick Örebro kommun 15 miljoner kronor i statligt stöd för yrkesutbildning. 2015 kommer staten att bidra med 750 000 kronor. I praktiken har hela verksamheten skurits bort av regeringen. Vi går från 400 platser till 15 på några år. Motiven är väldigt otydliga, det verkar mest handla om att finansiera skattesänkningarna. Örebro har arbetat systematiskt och långsiktigt med yrkesutbildningarna, alltid i dialog med näringslivet om vilka behov som finns. Moderaterna verkar inte förstå allvaret i den här frågan. De är blinda för både de arbetslösas och företagens behov.

Socialdemokraterna i Örebro har bestämt sig för att inte acceptera regeringens kapitulation inför arbetslösheten. Därför lovar vi att ta i med hårdhandskarna för att yrkesutbildningen inte ska försvinna i vår kommun. Vi ger därför vallöftet att 20 miljoner kronor ska avsättas årligen, som en bas för kontinuerlig yrkesutbildning i Örebro kommun. Det ger näringslivet en viktig signal om att det ska gå att hitta kompetens i vår kommun. Det ger också kommunen och Arbetsförmedlingen möjlighet att samverka långsiktigt för bästa möjliga utbildningsinsatser.

En socialdemokratisk regering kommer att innebära ett stort stöd i den här ambitionen. Socialdemokraterna lovar att 2,5 miljarder kronor ska avsättas från statskassan till att stärka arbetsmarknadsutbildningar av olika slag. Det skulle innebära 450 nya utbildningsplatser till Örebro, varav en tredjedel handlar om yrkesutbildning för vuxna.

Denna fråga sätter fingret på en avgörande skillnad mellan socialdemokraterna och moderaterna. Medan (m) är fast i sin syn på att skattesänkningar löser alla problem, vill vi socialdemokrater skapa verktyg som faktiskt fungerar i kampen mot arbetslösheten. Idag misslyckas var femte rekryteringsförsök i Sverige, eftersom kunskapsnivån på de sökande inte är hög nog. Ett sådant faktum kan man inte blunda för.

Vi socialdemokrater lovar att fortsätta kampen för fler jobb och en bättre utbildning. Därför ger vi löftet om 20 miljoner kronor till yrkesutbildning i Örebro. Den positiva trenden att fler lämnar försörjningsstöd för jobb i Örebro måste få fortsätta. Då duger inte skattesänkningar och moderat ointresse. Örebro måste fortsätta framåt.

Lena Baastad (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Håkan Bergman
Ordförande Socialdemokraterna i Örebro

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post46

En viktig mötesplats för fler jobb i Örebro

PolitikPosted by Lena Wed, March 05, 2014 15:44:13

Idag har jag invigt Jobbmässan 2014 tillsammans med Arbetsförmedlingens chef Annika Lyttbacka. Vi passade också på att hälsa en ström av besökare välkomna när mässan slog upp sina dörrar. Jobbmässan är en viktig mötesplats för företag som behöver rekrytera och för alla som söker jobb eller utbildning. Det är också en mötesplats som ger resultat - 500 nyanställningar och 1500 nya utbildningstillfällen 2013.


Det handlar om matchning. Att para ihop människor med de behov som företagen har eller hitta en utbildning som leder till jobb. Tyvärr finns det idag ett tydligt rekryteringsgap på Svensk arbetsmarknad. Ungefär vart femte rekryteringsförsök misslyckas på grund av att företagen inte kan hitta rätt kompetens.

I Örebro har vi bestämt oss för att hitta vägar för att tackla det problemet. Nyligen tog vi i hand med Arbetsförmedlingen och lovade varandra att vi ska arbeta tätt tillsammans med frågan. Vi vill ge företagen i Örebroregionen de bästa möjliga förutsättningarna att växa. De ska inte sakna kompetent arbetskraft den dagen de behöver någon ny att anställa. Det ska ske genom att vi utformar och erbjuder såväl yrkesinriktade utbildningar som hjälp med att rekrytera eller motivera såväl företag som individer att ta del av de satsningar som görs. Utbildningsinsatserna måste i större utsträckning utformas tillsammans med näringslivet. Möjligheten att vidareutbilda sig eller byta yrkesinriktning i vuxen ålder är också avgörande för att människor ska kunna hitta jobb på den föränderliga arbetsmarknaden.

För en hög arbetslöshet kombinerat med fortsatt brist på vissa kompetenser riskerar att leda till ökade matchningsproblem som i sin tur leder till större inslag av arbetslöshet. I Örebro kommun vill vi säkerställa att det inte sker. Samtidigt får fler ett jobb att gå till, blir behövda och står på egna ben – vilket naturligtvis är det bästa av allt.

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post45

Barnfattigdomen minskar i Örebro

PolitikPosted by Lena Thu, December 19, 2013 10:48:32

Barnfattigdomen i Sverige och Örebro har minskat. Rädda Barnen har presenterat en ny rapport om barnfattigdomen i Sverige. I 215 kommuner av 290 har den minskat. 10 000 färre barn lever i ekonomiskt utsatta hushåll. I Örebro kommun har antalet minskat med 136 barn.

Rädda Barnen släppte för ett par veckor sedan en ny rapport som beskriver hur utvecklingen ser ut i Sveriges kommuner. Den kan du läsa här. Siffrorna är från 2011. I sin rapport lyfter Rädda Barnen fram Örebro kommun som ett bra exempel på hur man kan jobba med frågan på kommunal nivå.

Till rapporten finns en bilaga där man dyker ned i utvalda kommuner som Rädda Barnen tycker gör ett bra jobb. Här kan du läsa den. Tanken är att visa goda exemplen som kan spridas. Så här säger Rädda Barnens generalsekreterare om Örebros arbete:

”Vi är imponerade över hur Örebro har tagit ett systematiskt helhetsgrepp över blockgränser och politikområden för att bekämpa barnfattigdomen och dess konsekvenser. Vi hoppas att deras arbete kan tjäna som inspiration och förebild för andra kommuner”. - Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

I september 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om en handlingsplan där målet är att halvera barnfattigdomen till år 2020. Det innebär en minskning från 15,9% till 7,9%. Totalt handlar det om en minskning med 1900 barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Bakom handlingsplanen står Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Det känns bra att vi är på rätt väg i Örebro. Men det finns samtidigt mycket kvar att göra. Den viktigaste åtgärden för att minska barnfattigdomen är att föräldrarna har ett jobb och kan försörja familjen. Därför är barnfamiljer som lever med försörjningsstöd prioriterade i vårt arbete. Men det handlar även om barnens liv här och nu. Därför satsar vi också på bland annat stöd till sommaraktiviteter, längre öppettider på våra fritidsgårdar och läxhjälp i alla skolor.

Arbetet med att minska barnfattigdomen är ett ansvar för hela den kommunala organisationen. Med den utgångspunkten har vi goda möjligheter att nå vårt uppsatta mål om att halvera barnfattigdomen till år 2020.

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post41

Bra satsning för ungdomar – oppositionen tyvärr kritisk

PolitikPosted by Lena Fri, November 22, 2013 14:12:52
I dag presenterar vi en satsning som ska ge fler av våra ungdomar möjlighet att få testa på arbetslivet. 120 ungdomar mellan 15 och 18 år kommer att praktisera hos kommunala och privata arbetsplatser den 21 december–5 januari. Det gör mig väldigt glad. Anledningen till att vi har möjlighet är också väldigt positiv – färre personer går på försörjningsstöd i Örebro kommun än tidigare. De pengar som blivit över kan nu därför satsas på ungdomsjobb.


Örebro kommun kommer genom denna extra satsning på feriepraktik kunna stärka upp sitt arbete med att förebygga framtida arbetslöshet bland unga människor. Det är även en del av kommunens långsiktiga rekryteringsarbete, eftersom unga människor får möjlighet att testa arbeten där det råder brist på arbetskraft. Arbetsgivare som ställer upp med praktikplatser är främst inom förskola, vård- och omsorgsboenden samt ÖBO.

Det känns bra att vi kan ge våra ungdomar en möjlighet att få testa på arbetslivet. Det gör de tryggare när de ska söka framtida jobb och de får arbetslivserfarenhet som de kan visa på sitt CV. Deras chanser att få jobb i framtiden kommer därför att öka.

Vad som gör mig väldigt bekymrad i sammanhanget är att oppositionen, med folkpartister och moderater i spetsen, nu grymtar över satsningen. Förklara gärna för mig varför det är dåligt att erbjuda unga jobb? Oppositionspartierna menar att ungdomarna borde vila på lovet.

Jag tycker att ungdomarna kan få bestämma det själva. Finns det möjlighet att erbjuda avlönad praktik och ungdomar är intresserade – då är jag nöjd.

De ungdomar som får jobb under detta vinterlov tillhör gruppen som sökte i somras, men inte fick jobb då. Det är en extra positiv sak med denna satsning. För mig var det här en trevlig nyhet att ta del av inför helgen.

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post39
Next »