Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

En budget för fler jobb och nya möjligheter

PolitikPosted by Lena Tue, October 08, 2013 15:16:50

Det är ett år kvar till valet. Den sista budget vi i kommunledningen lägger innan valet är full av insatser för att stärka välfärden och för att leda människor från bidrag till jobb. Det är en budget där vi tar ansvar för att Örebro växer, samtidigt som vi vågar se över och prioritera inom de verksamheter vi redan driver. Skattepengarna ska läggas på rätt ställe. Visst märks den pågående lågkonjunkturen även i Örebro. Skatteintäkterna ökar inte på samma sätt som utgifterna. Men samtidigt har Örebro klarat sig mycket bra jämfört med andra kommuner i samma storlek. Vi kan under 2014 lägga upp cirka 300 miljoner kronor mer på vår verksamhet än vi gjorde 2013.

Jag vill nämna några av de största satsningarna vi gör.

 • Skolrustningarna fortsätter. Stora insatser pågår redan i många skollokaler. Under 2014 kommer till exempel Lillåns skola, Vintrosa skola, Lundbyskolan, Rosta Skola och Askers skola att kunna visa upp nya fina lokaler. Det är en medveten satsning för att lyfta arbetsmiljön för elever och lärare.

 • Vi ska under 2014 fullfölja vårt arbete med att minska på antalet delade turer och öka antalet heltider inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. För att detta ska kunna genomföras behöver kommunen investera i nya personal- och bemanningssystem. Vi ser i denna budget till att det finns pengar till den satsningen. Vi satsar också pengar på att investera i ny teknik som ska hjälpa medarbetarna i vardagen inom social välfärd.

 • Vi kräver mer av våra kommunala bolag. Fler jobb och praktikplatser ska skapas i bolagen när de gör större upphandlingar och bolagen ska på ett mer aktivt sätt bidra till att stärka Örebros utveckling. Ett exempel på hur det går till är att ÖBO får bidra till fler barn- och ungdomsverksamheter bedrivs under sommaren i de stora bostadsområdena.

 • Utbyggnaden av vindkraft ska fortsätta, för att uppfylla kommunens klimatplan. Vi utgången av 2014 ska Örebro kommun ha blivit delägare i minst tio vindkraftverk.

 • Det sammanhålla och långsiktiga arbetet med att minska barnfattigdomen ska fortsätta 2014. Den viktigaste insatsen är att fler ska gå från bidrag till jobb. Vi ser till att det även fortsatt finns resurser för att erbjuda så kallade komjobb, för människor i försörjningsstöd, som hjälper dem att komma närmare arbetsmarknaden. Vi ser också till att över 2000 ungdomar kan få en feriepraktik genom kommunen sommaren 2014. Vi avsätter en halv miljon kronor för att stimulera till att fler insatser i vår handlingsplan mot barnfattigdom kan sättas igång.

 • En rejäl satsning görs på att stärka servicen till både näringslivet och medborgarna. 13 miljoner kronor läggs på bland annat att bygglovshanteringen ska snabbare och att både invånare och företag ska få snabb och god kontakt med kommunen när så behövs. Örebro har ett sprudlande näringsliv och kommunen växer starkt. Insatser behöver göras nu när kraften i vår tillväxt är så stor.

2014 kommer att bli ett år där Örebro kommun kan fortsätta att utveckla sina stora och väl fungerande verksamhet. Det är tufft att få plus och minus att gå ihop, men jag känner mig både glad och stolt över att vi idag kan presentera en budget som både tar ansvar för ekonomin och för en växande kommun där människor får nya möjligheter i sin vardag.

Har du som läser detta frågor eller funderingar om budgeten går det bra att kontakta mig på min mail: lena.baastad@orebro.se

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post38

Regeringen är blind inför samhällets behov

PolitikPosted by Lena Wed, September 18, 2013 15:16:41

För Örebro kommun innebär inte regeringens budgetproposition någon dramatik. Regeringen har klokt nog undvikit att spara på statsbidragen till gymnasieskolan, vilket de tidigare meddelat att de skulle göra. Det är jag tacksam för. Men att behöva vara tacksam för att de undviker att spara på skolan är inte mycket till glädje.

Jag hade förhoppningar om att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg tydligare skulle ha lyssnat in den debatt som pågår ute i samhället om att skolan och välfärden måste stärkas. Antingen har de inte hört samma saker som oss andra, eller så har de inte brytt sig om det som sker i det svenska samhället. Medan Socialdemokraterna och den övriga oppositionen visar vilka revor som finns i välfärden och har förslag om hur staten kan ge stöd för att stärka skolan och vården, så väljer regeringen att satsa på ett kort. Skattesänkningar. Det gör mig bekymrad, av det enkla skälet att det fördjupar klyftorna i samhället. Vi vet att de människor som har det bäst ställt gynnas allra mest av skattesänkningarna. Samtidigt står det också klart att det är familjer och barn i ekonomisk utsatthet som drabbas hårdast när välfärden brister.

Jag har förstått det länge, men bilden blir allt tydligare. Det är helt upp till kommuner och landsting att ta ansvar för välfärden i Sverige. Regeringen visar inget intresse. Samtidigt hör vi hur de lokala moderaterna försöker profilera sig som ett parti som vill jobba för en stärkt välfärd. Jag undrar - vad har de sagt till regeringen? Finns det ingen dialog inom Moderaterna? Hur kan lokala moderater få ihop hyllningar av skattesänkningarna samtidigt som de vill stärka välfärden lokalt? Det finns en allvarlig brist i logik mellan de lokala moderaternas retorik och regeringens politik.

Sverige är i stort behov av en regering som inte experimenterar vidare med misslyckade skattesänkningar. Vi behöver fler jobb och en starkare välfärd. Jobb får vi om vi satsar på en aktiv näringspolitik, som innebär mer export, fler innovationer och mer riskkapital till modiga entreprenörer. En starkare välfärd får vi om kommuner och landsting får större muskler nu i lågkonjunkturen.

Jag ser fram emot september 2014. Då har vi chansen att rösta fram en regering som ser hur Sverige fungerar idag. Regeringen Reinfeldt framstår som allt mer blind inför verkligheten.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post35

Ingen seger - men det är okej att bli glad

PolitikPosted by Lena Tue, June 04, 2013 10:50:51

Idag kom den stora väljarundersökningen från SCB. Den undersökningen sticker ut lite ur mängden av opinionsundersökningar, eftersom den är mycket större. 9000 personer utgör underlaget.

Inga val vinns i undersökningar. Alla som svarat på en fråga på telefon har rätt att ändra uppfattning fram till valet. Men SCB:s undersökning ger ändå en intressant fingervisning om hur de politiska vindarna blåser i landet. Än intressantare för oss som sysslar med politik på det lokala planet är att man kan bryta ner siffrorna och få en bild av hur opinionen ser ut i länen.

Socialdemokraterna i Örebro län går starkt för närvarande. I den här undersökningen hamnar vi på nästan 47 procent och det är en ökning med två procent sedan SCB:s senaste mätning i november. Moderaterna i länet tappar drastiskt och hamnar strax under 17 procent. De två starkaste politiska alternativen i länet går av detta att döma i olika riktningar i opinionen.

De nationella siffrorna var också trevlig läsning för en socialdemokrat. Partiet samlar 35,6 procent. De rödgröna partierna samlar över 50 procent av stödet i mätningen.

Vad beror denna starka opinionsyttring på? För mig är det uppenbart att regeringens kapitulation inför arbetslösheten och de ökande klyftorna sätter sina spår. På det lokala planet kan jag bara uttala mig för Örebro kommun. Här har det socialdemokratiska fokuset på att arbeta för fler jobb och ett gott näringslivsklimat nått ut. Dessutom arbetar vi hårt med skolfrågor - både innehållet i verksamheten och skolans lokaler ska stärkas. Vi bygger också ut förskolan och omsorgen i takt med att kommunen växer. Detta ser folk i sin vardag och jag tror att det slår igenom, i relation till en opposition som mest vill bromsa och bråka om Örebros utveckling.

En opinionsundersökning är inget valresultat. Det är bara en indikation om hur läget är för dagen. Men när den indikationen är glädjande - då tycker jag man kan få kosta på sig att vara lite glad. Men samtidigt måste vi socialdemokrater fortsätta att jobba med att föra ut vår politik och ge människor en chans att komma till tals. Så fortsätter vi att stärka vårt förtroende inför den andra söndagen i september - då gäller det på riktigt.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post31

Sveriges största dialogarbete!

PolitikPosted by Lena Fri, May 24, 2013 12:59:31
Kanske lite kaxig rubrik, men därmed inte osann. Det arbete som Socialdemokraterna i Örebro har satt igång är en av de största som genomförs i modern tid. När tyckandet ibland har reducerats till enkla statusuppdateringar på sociala medier eller där enbart så kallade proffstyckare får komma till tals ser vi till att det fysiska mötet, öga mot öga, mellan politiker och medborgare lever vidare och utvecklas!

Socialdemokraterna har dragit igång ett arbete som innebär att alla medborgare i kommunen ska få en kontakt med oss och där vi ska lyssna in vad som behövs för att utveckla Örebro framåt. Vi i de politiska partierna kan inte veta allt. Vi måste lyssna in och höra vad som kan bli ännu bättre.

Första omgången av dialogarbetet har varit igång i två veckor. Fem stycken områdesgrupper utspridda i kommunen har delat ut dialogprogram i Ekeby-Almby, Hovsta, Lillån, Vasa, Marieberg, Axberger/Ervalla och Adolfsberg. Sedan har man följt upp och knackat dörr i samtliga områden för att fånga in synpunkter. Otroliga 5968 dörrar har knackats och 435 antal dialogprogram har skickats in till Socialdemokraternas med de boendes åsikter. Det är helt fantastiskt.

Och många är det som har deltagit i aktiviteterna. Upp till fyra dörrknackninsgäng har varit igång samma kväll, en kväll var det uppemot 14 medlemmar ur det socialdemokratiska partiet som var med och knackade dörr i ett område, samtidigt som tre andra grupper var igång i andra delar av kommunen. Tack ni alla som har varit med. Utan er insats hade det inte varit möjligt att nå så många örebroare.

För det är ju så, om vi ska klara av att knacka många dörrar och dela ut material så behöver vi hjälpas åt. Alla föreningar och medlemmar i Socialdemokraterna Örebro kommer att behöva delta på dialogaktiviteterna. En folkrörelse byggs av att vi är många som bidrar. Var med du också! Nu har vi täckt in fem procent av Örebro. Våren 2014 ska siffran vara 100 procent. Håll dig uppdaterad om det fortsatta arbetet på vår hemsida; socialdemokraterna.se/orebro. Efter sommaren kör vi igång igen!

Några av våra fantastiska dörrknackare!

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post30

Rekordmånga feriepraktikplatser i Örebro!

PolitikPosted by Lena Tue, May 21, 2013 16:12:00

Igår kunde man ta del av en väldigt positiv nyhet i Nerikes Allehanda, nämligen att rekordmånga ungdomar kommer att få feriepraktik i sommar genom Örebro kommuns försorg (här hittar du den). Nästan 300 fler platser än beräknat ska nu tillsättas och sammanlagt kommer nära 2000 ungdomar mellan 15 och 18 år ha en arbetsplats att gå till under sommarlovet. Jag blir så glad för att detta är möjligt för jag vet hur viktig den första kontakten med arbetsmarknaden är och vilken betydelse den kan få senare i livet.

Unga människor är en av de grupper som står allra längst från arbetsmarknaden.

Den som är arbetslös när hen är ung löper en högre risk att hamna på efterkälken i löneutvecklingen livet ut. Man riskerar att hamna i en ond cirkel som för den långtidsarbetslöse är väldigt svår att ta sig ur.

Samtidigt är en första kontakt med arbetslivet, en möjlighet att bygga upp ett kontaktnät och självsäkerheten som nya erfarenheter skapar är i många fall avgörande för en människas kommande yrkesframtid. Att kunna skriva till några sommarjobb på sitt CV när man ska söka sitt första ”riktiga” jobb gör enorm skillnad. Känslan av vad en egen inkomst betyder, att få uppleva friheten som egna pengar innebär är ett jätteviktigt steg för dem som är på väg in i vuxenlivet. Att vi då inför kommande sommar har lyckats få till så här pass många feriepraktikplatser är inte bara bra, det kan för några individer vara avgörande.

Det här i kombination med att vi under 2012 lyckades minska utbetalningarna av försörjningsstöd med över 16 miljoner, gör mig övertygad om att vi är på rätt spår när det gäller vår arbetsmarknadspolitik. Vi står inte passiva utan visar att politik verkligen kan förändra.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post29

Fler sommarjobb i Örebro med (S) förslag

PolitikPosted by Lena Wed, April 24, 2013 17:44:01

går presenterade Magdalena Andersson ett smakprov från Socialdemokraternas kommande vårmotion. Självklart låg fokus på jobb och utbildning, framförallt för unga människor. Med tanke på att arbetslösheten bland 20 till 24-åringar utan gymnasieexamen idag ligger på nästan 40 procent så är det ett klokt fokus. Andersson hade sin pressträff samtidigt som arbetsmarknadsutskottet fåttt ställa in flera sammanträden på grund av att regeringen saknar arbetsmarknadspolitiska förslag. Det kallas icke-politik. Att Sverige behöver nya idéer är uppenbart.

I vårmotionen kommer Socialdemokraterna bland annat att föreslå obligatorisk sommarskola för niondeklassare utan gymnasiebehörighet, med en skolplikt som förlängs upp till 20 dagar under sommarlovet. Man föreslår också en satsning på sommargymnasium där elever utan komplett gymnasieexamen får möjligheten att plugga in det som krävs under sommaren.

Den satsning som jag fastnade för lite extra handlar dock om stimulansmedel för kommunala sommarjobb. Så här säger Magdalena Andersson:

– För de flesta unga är sommarjobbet den första erfarenheten från arbetsmarknaden. Kommunerna kan här göra en viktig insats tillsammans med det lokala näringslivet. Ungdomar som visar framfötterna och aktivt söker jobb ska få ett sommarjobb där de kan få kontakter, lära sig vikten av att sköta sina åtaganden och få en första merit att sätta upp på sitt CV.

Man räknar med att det kommer att kosta cirka 100 miljoner, som ska gå till den fjärdedel av kommunerna som har de mest ”ambitiösa sommarjobbsprogrammen”. Jag tycker att detta är rätt väg att gå. Det handlar om att uppmuntra och entusiasmera kommuner att jobba ännu hårdare för att alla unga ska få en första kontakt med arbetsmarknaden, en kontakt som så småningom kan leda till en riktig anställning. Sommarjobbens betydelse får inte underskattas. Det handlar om att stärka ungdomars självförtroende, förmåga att ta ansvar och att upptäcka friheten med att tjäna sina egna pengar. Det är vårt ansvar som politiker att ge så många ungdomar som möjligt den chansen.

Och precis som Magdalena Andersson säger är det lokala näringslivet många gånger avgörande. Förra sommaren satsade vi stort på att skapa fler sommarjobbsplatser i samarbete med Örebros företagare. Projektet föll inte så väl ut som vi hade hoppats och det blev inte så många platser som vi hade önskat, men vi testade. Vi har lärt oss hur vi ska närma oss företagen, hur vi ska få företag att förstå att det inte bara handlar om att göra någon en ”tjänst”, utan att man faktiskt tjänar på detta. Man får in ny, ung kompetens som har helt andra perspektiv och erfarenheter. Just nu pågår projektet matchning.nu, som arbetar med att få företag att ”anställa” en ung person under en provperiod på upp till tre månader. Målsättningen är att 200 ungdomar får praktikplats till och med årsskiftet 2013 och att 25 % av dem får vidare till fast anställning. Det är kanske ett tufft mål, men å andra sidan är det tuffa tider på arbetsmarknaden och då måste man våga.

Med Socialdemokraternas förslag finns det stora chanser att en del av de där 100 miljonerna skulle gå till Örebro kommun, för att se till att ännu fler ungdomar får sin första kontakt med arbetslivet.

 • Comments(1)//www.lenabaastad.se/#post28

524 dagar av valrörelse börjar nu

PolitikPosted by Lena Mon, April 08, 2013 15:38:50

Idag är det 524 dagar kvar till valet den 14 september 2014. Och idag börjar arbetet med att vinna förtroendet bland medborgarna för vår politik som vi vill driva när vi vinner valet. För idag vaknade vi upp med en kongress i ryggen som fattade kloka och bra beslut om en politik för jobben, för skolan och för välfärden. En politik som faktiskt kan göra skillnad för människor och för vårt samhälle. Jag känner mig stärkt av denna politik och ser fram emot att gå ut och prata om den med örebroarna.

Här kommer en kort sammanfattning av vad jag tycker är de bästa besluten som togs på partikongressen:

Jobben

Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Ett innovationsråd ska inrättas direkt under statsministern.

Offentliga investeringar för fler jobb. Investeringarna i infrastruktur ska öka.

Ge statliga myndigheter i uppdrag att bidra till nya innovationer genom ökad statlig innovationsupphandling.

Arbetslösa unga ska garanteras jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar.

Skola

Alla elever ska nå målen i grundskolan och delmålet är att halvera andelen elever som inte gör det fram till år 2020.

Gymnasieskolan ska bli obligatorisk. Målet är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamen.

Förskoleklassen ska göras obligatorisk.

Klasstorlekarna ska minska i de lägre årskurserna.

Läraryrket ska utvecklas genom kompetensutveckling och ökade karriärmöjligheter.

Kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar av friskolor.


Välfärden

En långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen ska tas fram.

80 procent i ersättning under hela sjukskrivningsperioden.

S-styrda kommuner ska verka för rätt till heltid.

Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden.

Kommuner och landsting avgör om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart non profit-aktörer.

Örebro läns delegation på 14 ombud var mycket aktiva på kongressen. Varje ombud hade ansvar för ett av avsnitten som behandlades på kongressen och varje ombud arbetade hårt för att få in betydande skrivningar som gör skillnad. Här är ett axplock av de saker som vår delegation var med och drev och fick igenom:

En nationell strategi för sociala och miljömässiga upphandlingar som ska bidra till innovation

Den fasta tidsgränsen för när sjuka kastas ut från sjukförsäkringen ska tas bort

Ta bort andra sjuklöneveckan för arbetsgivare.

Ersättningsnivån i sjukförsäkringen ska vara 80 procent under hela sjukskrivningsperioden.

Handlingsplan om hur sexuellt våld mot barn ska bekämpas

Lagstadgad flexibel barnomsorg

Avgiftsfritt för utländska studenter på våra universitet och högskolor

Statens handläggningstider för mark- och byggfrågor ska utredas

Översyn av tandvårdsförsäkringen

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post26

Fler jobb ÄR grunden för allt

PolitikPosted by Lena Fri, April 05, 2013 20:06:56

Idag var jag uppe för andra gången i talarstolen. Under avsnittet "Fler jobb är grunden för allt" diskuterade den offensiva jobbpolitik vi ska driva. När jag första gången läste partiets förslag på jobbpolitik kände jag: wow, det här känns fräscht och modernt. Progressiva förslag som kan bekämpa arbetslösheten och skapa nya jobb. Ett fokus på innovation och en aktiv näringspolitik. Ett av besluten vi tog var att stå bakom SSU:s krav på en 90-dagarsgaranti. Som alltså kommer att genomföras när Socialdemokraterna hamnar i regeringsställning. Jag tog tidigt ställning för SSU:s 90-dagarsgaranti och är nu glad för att hela kongressen har ställt sig bakom förslaget. Ingen ung ska hamna i passivitet vid arbetslöshet utan tidiga insatser ska sättas in. Vi vet att ju längre tid det tar för en ung att komma till utbildning eller jobb desto större risk för arbetslöshet i högre ålder. Ju längre vi väntar desto mer kostsamt blir det samhällsekonomiskt men också i ett mänskligt perspektiv är det förödande.


 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post24
« PreviousNext »