Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Vill Moderaterna tacka nej till mer pengar till skolan?

ÖrebroPosted by Lena Fri, February 28, 2014 11:12:47

Hur många var vi inte som hoppade i soffan och skrek oss hesa till alla fantastiska medaljer som Sverige kammade hem i Vinter OS? Och hur kul är det inte att vi kommer att kunna se många av medaljörerna i Örebro nästa år? För chansen är ganska stor att både Hellner och Kalla deltar på SM-veckan som Örebro står värd för 2015.

Ni kanske kommer ihåg att det för några veckor sedan i media fanns en diskussion mellan Socialdemokrater och Moderater om SM-veckan. Här kan du ta del av den. Moderaterna är emot, vi är för. Argumenten som Anders Åhrlin (M) har är att ”En konstig prioritering tycker jag. I Örebro har vi ett enormt behov av mindre klasser och fler lärare men det får vi inte några pengar till, men till SM-veckan verkar det finnas hur mycket pengar som helst.”

Pengarna som Anders pratar om handlar om att vi i kommunen går in med 13 miljoner kronor för att säkerställa att det finns anläggningar som har SM standard. Det här är anläggningar som redan idag används flitigt av örebroarna och som med de tillskjutna resurserna innebär att efter SM-veckan kommer vi att kunna njuta av anläggningar med bra kvalité.

Det är klart att det alltid finns överväganden att göra när vi som kommun ska gå in och stötta projekt med pengar. Här väljer vi Socialdemokrater att se mer plus än minus. Genom att ordna SM-veckan kommer besöksnäringen att stärkas (idag omsätter den enbart i Örebro 2,5 miljarder kronor, mer än Västerås och Linköping tillsammans). Det betyder fler jobb till kommunen och mer pengar i skatteintäkter. Om ni inte tror mig, lyssna på det här.

I dagarna kom en rapport som beskrev vinsterna som SM-veckan i Umeå, som arrangerades för bara några veckor sedan, genererade. Det är Handelns Utredningsinstitut (HUI) som gjort rapporten. Det här kom man fram till:

 • Turistekonomisk omsättning: ca 30,6 miljoner kronor
 • SM-veckans omsättning har bidragit till: 18,8 årsverken. (ett årsverke är ett arbetstillfälle för en person på heltid under ett år, ett årsverke kräver 1,6 miljoner kr).
 • Turistkronan: en deltagare spenderade i genomsnitt 961 kr per dygn, en åskådare 958 kr per dygn. De största delarna i den s.k. turistkronan utgör logi, mat, shopping och drivmedel.
 • Annonsvärdet (vad värdet av den mediala bevakningen innebär). 63,5 miljoner kronor
 • Tittarsiffror med en toppnotering på 755 000 samtida tittare vid finalerna i skidsprinten.


SM-veckan är en fantastisk möjlighet för oss som kommun att synas och vi kan visa upp vår fina stad. Fler kommer få upp ögonen för oss och förhoppningsvis kan det leda till att man väljer Örebro som sitt nästa resmål. Dessutom kan vi se med Umeås siffror svart på vitt att vi får in pengar som vi kan lägga på välfärden.

Så än en gång visar Moderaterna att de inte har koll på hur samhällsekonomin fungerar. Inga jobb = inga skatteintäkter = mindre pengar till skolan. Mer jobb = mer skatteintäkter = mer pengar till skolan. Så enkelt är det. Därför är Moderaternas motstånd till SM veckan svårt att förstå.

Så välkommen hit Kalla och Hellner, ni är hjärtligt välkomna till Örebro!

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post44

M har inga pengar för sina skolsatsningar – vill de höja skatten?

ÖrebroPosted by Lena Fri, January 31, 2014 10:56:00

På kommunfullmäktige i veckan blev det extra tydligt hur Moderaterna saknar verktyg för att genomföra sin politik. Och att de faktiskt inte har koll på hur man styr en kommun.

Två saker behövs för att man som politiker ska kunna styra en kommun och förverkliga sin politik:

 1. Man behöver ta fram en budget (vi kallar den på politikerspråk för ÖSB, Övergripande Strategier och Budget) som kommunfullmäktige fattar beslut om en gång per år. I den budgeten skriver man sin viljeinriktning. Det kan handla om att man vill att nyckelfri hemtjänst ska införas eller skapa fler platser på förskolan.
 2. Till ÖSB:n behöver man ha en investeringsbudget. Om vi ska ha fler platser i förskolan behöver vi bygga fler förskolor, om vi ska ha nyckelfri hemtjänst behöver vi köpa in ett nytt system. Detta är engångskostnader.

Om man inte har en investeringsbudget är det inte möjligt att genomföra det man säger sig vilja i sin ÖSB. Hoppas ni hänger med hur det fungerar. Kan vara lite krångligt att förstå, men superviktigt att ha koll på om man ska styra i en kommun och förverkliga sin politik.

Moderaterna i Örebro har ingen investeringsbudget. Det innebär att alla förslag som de driver inte har täckning i en budget. När Moderaterna igår på kommunfullmäktige drev frågan om att barngrupperna i förskolan ska minska så har de inte pengar för att genomföra detta. Du kan inte minska grupperna utan att bygga ut förskolan. Och det kostar pengar, pengar som M inte har.

Jag vill vara tydlig med att det inte finns någon konflikt mellan M eller S om ambitionerna i förskolan. Men om man går ut och lovar örebroarna en sak så ska man också kunna genomföra det, oavsett om du är i opposition eller majoritet. M:s förslag att minska barngruppernas storlek till 15 barn per grupp skulle enligt kommunens beräkningar kosta 97 mnkr, men M har bara lagt 13,4 mnkr i sin ÖSB. Men M har ingen investeringsbudget och alltså inga pengar att bygga ut förskolan med.

Vi socialdemokrater ihop med Centerpartiet och Kristdemokraterna har under våra år som vi styrt haft med i vår investeringsbudget en utbyggnad av förskolan. Vi har den här mandatperioden byggt ut förskolan med 1400 nya platser. Och vi kommer att fortsätta. Vi gör den utbyggnad vi har råd med. För vi ska komma ihåg en sak. Om det är något som Moderaterna är ansvariga för så är det att kommunerna har mindre pengar att röra sig med.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) skickade i höstas ut ett pressmeddelande i samband med presentationen av sin Ekonomirapport som sa:

”Enligt ekonomernas beräkningar krävs både statliga tillskott utöver de redan beslutade, effektiviseringar och skattehöjningar för att behålla ett resultat som motsvarar 1 procent av skatter och statsbidrag 2017.”

I pressmeddelandet säger Anders Knape som är ordförande för SKL:

”Dilemmat för kommuner och landsting är att även om resultatet idag är positivt så finns inte utrymmet för ambitionshöjningar eller att öka investeringarna de närmaste åren om inte en uppskrivning av de generella statsbidragen sker.”

Moderaterna har de senaste åren prioriterat skattesänkningar framför att höja statsbidragen till kommunerna. Det innebär att kommunerna i större utsträckning måste finansiera välfärden med egna pengar, som man tidigare har fått från staten. Lägg då till en svag konjunktur och hög arbetslöshet så blir utmaningarna ännu större för Sveriges kommuner. Vi Socialdemokrater hade velat ha en högre takt i att minska barngruppernas storlek i förskolan. Vi gör så gott vi kan med de resurser vi ha.

Frågan är alltså hur Moderaterna ska finansiera sina förslag. Den enda lösningen jag ser är att Moderaterna skulle behöva höja skatten. För något svar om hur de ska finansiera sina satsningar får vi inte.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post43

Är det ett misslyckande att ge människor möjlighet till jobb?

ÖrebroPosted by Lena Fri, January 10, 2014 11:54:09

Vi har två stora utmaningar i samhället. Den ena är den stora grupp människor som idag står långt från arbetsmarknaden och som inte vill något hellre än att få ett jobb och kunna försörja sig själva. Den andra är det stora behov av renovering av våra miljonprogramsområden. Ett kostsamt arbete men om inget görs står vi med undermåliga bostäder och som på sikt med sina energiläckage kostar mer för samhället.

När ÖBO nu som ett av få bostadsbolag i landet tar tag i renoveringen av vår kommuns miljonprogramsområde ser man även till att ta människor som står långt från arbetsmarknaden ett steg närmare till jobb. Här kan du läsa mer. Är det här dåligt? Ja det tycker några av oppositionspolitikerna i Örebro.

Tidningen ETC hade en artikel 3/1 där de skrev att det samarbete som ÖBO och Skanska har i Vivalla är ett misslyckande. Så här svarar några av oppositionspolitikerna i Örebro i artikeln om vad de tycker om arbetet:

– Ett misslyckande, säger Murad Artin, kommunalråd för Vänsterpartiet.

– Projektet har inte fungerat bra och alldeles för få har fått jobb, säger Fredrik Persson, kommunalråd för Miljöpartiet.

– En totalflopp, säger Staffan Werme, kommunalråd för Folkpartiet.

Vad är det då man är så missnöjd med? Här kommer lite fakta om vad som har hänt sen spaden sattes i marken och projektet startade för 7 månader sedan:

 • Idag har 16 personer fått en praktikplats, en till person är på g. 3 personer har redan fått en anställning. Målet är att 50-80 personer ska få en plats i projektet under 4 år.
 • Med lite enkel matematik innebär det 12-20 personer per år. Sju månader efter byggstart skulle det teoretiskt ha varit 7-12 praktikanter.
 • Ansökan sker via Arbetsförmedlingen. Personal från arbetsförmedlingen finns på plats på Visgatan i Vivalla en dag per vecka.
 • Innan en praktikant får komma in på arbetsplatsen måste personen genomgå en introduktionsutbildning.
 • Det företag som tar emot en praktikant måste utse en handledare. Alla praktikanter har en handledare på plats.
 • Fackförbundet Byggnads har varit delaktiga i arbetsgruppen som utarbetat såväl handledar-, som introduktionsutbildningen.

Jag tycker det är viktigt att vi har en debatt om vilka insatser som är framgångsrika i att ge människor möjlighet till jobb. Vi ska satsa på sådant som kan ge hållbara resultat och vi måste våga prova nya metoder. När den moderatledda regeringen har misslyckats med sin jobbpolitik (en arbetslöshet runt 8% kan inte vara annat än ett misslyckande) så läggs allt mer ansvar på oss kommuner att göra insatser, insatser som egentligen är statens ansvar.

Jag är mycket nöjd med det arbete som ÖBO och Skanska gör i Vivalla. Satsningen är unik i Sverige. Ambitionen är hög. Att man idag har 16 personer i praktik då projektet bara pågått i 7 månader anser inte jag vara ett misslyckande. Det här är personer som har varit arbetslösa under en lång tid. Vi ska komma ihåg att detta är ett långsiktigt projekt som pågår i 4 år. Projektet ska ge människor kunskaper som tar dem vidare till andra jobb. De kan i sitt CV visa upp att de har erfarenheter som gör dem attraktiva för andra jobb.

Frågan är vad oppositionspolitikerna som skriker sig hesa över hur misslyckande det här är har för alternativa jobbförslag? För det ger de inga svar på. Som vanligt, tomma tunnor skramlar mest.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post42

Tack för att jag fick veta vad just du tyckter

ÖrebroPosted by Lena Fri, December 13, 2013 15:49:58
Nyligen fick jag ett brev. Det var från en som bodde på norr och hade uppmärksammat vårt dialogarbete. Personen tyckte det var ett bra initiativ. Eftersom det ibland är svårt att få plats med alla synpunkter i det material vi delar ut till örebroarna får jag då och då brev från människor som inte riktigt tycker att raderna räcker till. Det gör mig glad - för det visar på engagemang.

Just det här brevet innehöll många bra tankar och förslag på hur vi kan utveckla de norra stadsdelarna. Jag ska givetvis se till att dessa tankar blir en del av det vi socialdemokrater jobbar så hårt med just nu i Örebro. Nämligen att göra örebrorna till en naturlig del av hur vi utvecklar vår politik. Bara när vi gemensamt beslutar oss för vad som är bäst för Örebro kan vi på riktigt ta Örebro framåt. Tillsammans kan vi utveckla en hållbar politik som förbättrar skolan, skapar jobb, gör cykelvägen hem från jobbet bättre eller ser till att den lokala lekparken blir lite trevligare.


De avslutade raderna i brevet tar jag också med mig inför den stundande julledigheten. Raderna beskriver vikten av vårt arbete nationellt och att det är dags för förändring;

”Mitt intresse för, främst, rikspolitiken är mycket stort. Där har alliansens debacler staplats på varandra praktiskt taget oavbrutet i närmare fyrs års tid – vård, skola, omsorg, konkurser, brist på fungerade tillsyn; kaos med andra ord. Lycka till, säger jag som knappast ens är socialdemokrat”

Jag tackar dig för att jag fick veta vad just du tyckte. Engagerade människor som brinner för utvecklingen i kommunen gör vårt arbete både roligare och mer innehållsrikt.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post40

Klokt att ta över Elgströmska

ÖrebroPosted by Lena Wed, October 02, 2013 13:28:54

Det har blåst hårt kring Attendos demensboende Elgströmska huset under de senaste veckorna. Medarbetarna är utarbetade. De är upprörda över de förutsättningar de ges att göra sitt jobb. Närstående till de boende litar inte på verksamheten och har stora invändningar på den vård som Attendo levererar.

I ett sådant läge är det klokt att som politiker spetsa öronen och lyssna in såväl åsikter som fakta i målet. Örebro kommun har vidtagit flera åtgärder, för att få en klarare bild av vad som skett och vad som kommer att ske framöver. Den enskilt viktigaste var att få en rapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som i egenskap av oberoende expertmyndighet skulle ge sitt utlåtande om situationen på Elgströmska.

Vi vet nu att IVO har allvarliga synpunkter. Vi vet att situationen på Elgströmska är kaotisk. Det är en stor sak för Örebro kommun att gå in och ta över en så omfattande verksamhet som Elgströmska huset. Men alternativet är värre. Attendo har inte agerat nog resolut för att skapa förtroende vare sig mot medarbetare, brukare, anhöriga eller Örebro kommun. Jag tycker därför att det är ett bra beslut som kommunen nu går vidare med – vi tar över driften av Elgströmska huset när avtalet går ut och vi avbryter därmed den pågående upphandlingen om verksamhetens fortsatta drift, för att få lugn och ro i arbetet. Nu behövs tid till att samla kraft och bygga upp en bra verksamhet.

Vi Socialdemokrater hävdar med bestämdhet att kvalitet måste gå före principer om vilken aktör som driver en verksamhet. Om det innebär att Örebro kommun, som i det här fallet, måste agera för att återta en verksamhet till kommunen, för att den externa partnern inte uppfyller kommunens kvalitetskrav – då är det självklart för mig att det ska ske. Alternativet är att de boende och medarbetarna hamnar i en långsiktigt ohållbar situation. Det kan vi inte acceptera.

Avslutningsvis vill jag konstatera att frågan om Elgströmska är ett bra exempel på hur den lokala politiken borde ta sig an svåra frågor. Istället för att diskutera utifrån principer, borde vi diskutera mer utifrån hur verkligheten ser ut. När en samarbetspartner inte levererar en verksamhet som håller måttet, då ska inte ideologiska skygglappar hindra att vi agerar, på samma sätt som vi måste agera om en kommunal verksamhet har bristande kvalitet. Jag är glad och stolt över att vi har ett sådant diskussionsklimat i kommunledningen idag.

 • Comments(1)//www.lenabaastad.se/#post37

Örebro - det nya Gnosjö

ÖrebroPosted by Lena Tue, September 24, 2013 17:12:26

Idag har analysföretaget Grufman Reje presenterat den mest omfattande tillväxtstudien som någonsin genomförts i Örebro län och Örebro kommun. Studien visar på utvecklingen hos nästan 8000 företag under en femårsperiod, 2006-2011. Bolagsverkets data, det vill säga den information som företagen själva rapporterat in, ligger till grund för studien.

Jag konstaterar att Örebro kommuns näringsliv har utvecklats mycket väl de senaste åren och växer snabbare än många jämförbara städer och regioner. Vår konkurrenskraft är god och nya jobb skapas snabbare än i många andra tillväxtregioner. Kanske mer glädjande är att länet och framför allt Örebro kommun uppvisar väldigt bra tillväxt i antal nya företag. Rapporten berättar om 1000 nya företag netto i Örebro under femårsperioden. Det sticker ut i ett nationellt perspektiv. Vi vet att det sedan omvalet 2011 tillkommit ytterligare 300 företag i Örebro. Den positiva trenden fortsätter.

Vi vet att det finns flaskhalsar och förbättringsområden kring Örebro kommuns arbete mot näringslivet. Framför allt handlar det om att tillväxttakten är så hög, att vi måste öka takten i våra ansträngningar för att hinna med alla ärenden och att ta fram tomtmark som näringslivet behöver. Inom Örebro kommun jobbas det nu för fullt med åtgärder, som kommer att presenteras inom kort. Vårt arbete för att stärka kompetensförsörjningen i regionen är också en mycket viktig fråga för att den fina utvecklingen ska kunna fortsätta.

Jag och Socialdemokraterna gick till val på att stå upp för ett brett och långsiktigt arbete för ett stärkt näringslivsklimat. Näringslivet har rätt att förvänta sig det av kommunen. Nu när vi jobbar med ett näringslivspolitiskt program, där vi försöker skapa en gemensam syn över partigränserna är det tydligt att detta är lättare sagt än gjort. Men vi kommer att gå vidare i ambitionen från kommunledningens sida, att fortsätta att jobba med breda uppgörelser om näringslivets villkor. Hur det går får jag anledning att återkomma till framöver.

Jag vill avsluta med att jag känner mig glad för den oberoende rapport vi fick ta del av idag. Det kändes lite som att Örebro är ett mellansvenskt Gnosjö. Rapporten visar att Örebro står sig bra i den svenska konkurrensen och att vi har goda förutsättningar för att kunna växa vidare. Ett starkt näringsliv är en grundläggande faktor för fler jobb en utvecklad välfärd.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post36

140 000 skäl att fira!

ÖrebroPosted by Lena Tue, September 17, 2013 11:14:26

Som vi har väntat. Statistiker på kommunen har under hela året gjort oss uppmärksamma på att vi efter sommaren kommer nå 140 000 invånare i Örebro. Varje tisdag trillar statistiken in från Skatteverket. Och den här tisdagen fick vi det glada beskedet. Den 11 september blev vi 140 000 örebroare!

Det här är jätteroligt! Vi känner till att kommunen växer snabbt och då är det naturligt att man siktar på att passera nya gränser. Att vi växer befolkningsmässigt betyder att vi stärker vår kommunala ekonomi. Vår tillväxt ger oss mer muskler att utveckla Örebro.

Det är stort att vi nu är 140 000 invånare. Men snart kommer vi vara över 150 000. Enligt prognoserna kommer vi år 2020 vara 153 000. Örebro växer starkt. Utanför storstadsområdena är vi den kommun som växer starkast. Det är tydligt att Örebro är en kommun som lockar till sig människor och som erbjuder människor intressanta möjligheter både på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, annars skulle vi inte växa på det här sättet.

Örebro har en stark attraktionskraft som vi måste ta hand om. För inget är givet att vår tillväxt alltid ska vara stark. Vi måste vara en kommun som ser framåt, som vill låta människor, företag och föreningar vara involverade i vår kommuns utveckling. Vi behöver utveckla kommunens verksamhet så att vi har en trygg och bra välfärd. Det är min och politikens roll att vara positiva, se framåt. Men också se till att minska klyftorna i vårt samhälle så att alla kan ta del av Örebros framgång. Vi måste jobba för att fler människor ska komma i jobb, vi ska ha en bra förskola och skola, vi måste bygga fler bostäder och vi ska jobba för att fler företag ska etablera sig i Örebro.

Nu njuter vi av att vi är 140 000 örebroare och firar att vår stad växer. Imorgon ser vi till att jobba för att bli ännu mer attraktiva och tar tillvara på alla goda idéer på hur vi kan bli en ännu bättre kommun.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post34

Äntligen uppmärksammas länets många mäktiga kvinnor

ÖrebroPosted by Lena Mon, September 16, 2013 13:22:17
När listan på länets mäktigaste kvinnor presenterades i fredagens NA blev jag glad. Det är hög tid att lyfta fram att vi är många starka kvinnor som har inflytande i olika delar av samhället. Örebro behöver många starka kvinnor på ledande positioner inom såväl näringslivet som politiken. Vi kan och bör bli fler.

Många kvinnor jobbar deltid ofrivilligt och vi vill att alla ska ha rätt till heltid. Vi socialdemokrater vill sätta stopp för eviga visstidsanställningar och satsa på barnomsorg på kvällar. Bättre förutsättningar krävs. Därför utökas bland annat verksamheten för barn som behöver omsorg på obekväm arbetstid i Örebro kommun.

Min förhoppning är att långt fler kandidater inom både näringslivet och politiken snart ges möjlighet att konkurrera om platserna på listan över länets mäktigaste kvinnor. Men då behöver vi fortsätta sätta fokus på jämställdhetsfrågorna.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post33
« PreviousNext »