Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Four more years

LenaPosted by Lena Fri, June 14, 2013 13:18:44
Jag känner ett starkt stöd från det socialdemokratiska partiet och bland medborgarna i Örebro. Därför vill jag meddela att jag kommer att kandidera till posten som kommunstyrelsens ordförande i valet 2014. Jag har sett en fantastisk utveckling i kommunen de två år som jag har varit kommunstyrelsens ordförande. Vi har lagt fokus på att skapa goda relationer med näringslivet så att det offentliga och det privata kan skapa förutsättningar för fler jobb. Vi ser hur ett långsiktigt arbete för att stärka skolan har gett goda resultat.

Jobben är den viktigaste delen i ett samhälle om vi ska lyckas minska klyftorna och ge människor fler möjligheter. Att ha ett jobb att gå till ger trygga och starka medborgare som är med och bidrar i kommunens utveckling. Örebro ska vara en kommun där alla är med och bidrar till kommunens utveckling och till den gemensamma välfärden

Vi ser hur vårt långsiktiga och strategiska arbete med att stärka skolan har gett fantastiska resultat. 70 procent av Vivallaskolans elever går i år ut från skolan med betyg som gör att de kan söka in på gymnasiet. Av förra årets avgångselever var det 58 procent som var behörig att söka vidare till ett yrkesprogram på gymnasiet och 2011 var det endast 27 procent. En fantastisk bra utveckling.

Jag är nöjd med allt det vi har hunnit med på denna korta tid (med anledning av omvalet så är ju mandatperioden ett år kortare). Jag konstaterar att samtliga åtta vallöften som Socialdemokraterna i Örebro gav i valet är antingen genomförda eller igångsatta. Socialdemokraterna i Örebro håller vad vi lovar.

Nu blickar jag framåt. Vi ska vara glada för alla framgångar, men vi får aldrig glömma att vi har många utmaningar kvar. Arbetslösheten är fortfarande alldeles för hög i vår kommun och nationellt. Mycket beroende på en borgerlig regeringen som ställer sig passiv och inte kan leverera en politik som vänder trenden. Sverige och Örebro behöver en socialdemokratisk regering efter valet 2014. Möjligheterna för oss i Örebro att fortsätta den positiva utvecklingen kommer då att öka rejält.

Vi har en alldeles för hög barnfattigdom i Örebro. Barn förtjänar ett liv med ekonomisk trygghet och möjligheter till lek och fritidsaktiviteter. Barnfattigdomen är som allra högst i våra större stadsdelar. Jag kommer fortsätta arbeta för att klyftorna mellan våra bostadsområden ska minska. Det handlar om att skapa trygghet som bidrar till frihet för våra medborgare. Vi är alla förtjänta av en politik som bidrar till ett mer jämlikt samhälle.

Därför är jag rejält taggad för att fortsätta anta de utmaningar som finns. För jag är övertygad om att det är de socialdemokratiska idéerna som kan ta Örebro framåt. Tillsammans med örebroarna, det civila samhället och det privata näringslivet. Därför vill jag fortsätta som kommunstyrelsens ordförande.

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post32

Information från Lena

LenaPosted by Lena Thu, March 14, 2013 13:53:29

En viktig sak för mig som kommunstyrelsens ordförande är att vara öppen med vad jag står för och hur jag agerar i olika sammanhang. Normalt sett är inte privatlivet en sak att blanda in i rollen som kommunstyrelsens ordförande. Men ibland vill ödet annorlunda och då får jag lov att agera därefter. Därför tänker jag göra ett undantag och i korthet kommentera mitt privatliv.

För en tid sedan gick jag igenom en skilsmässa. Efter den svåra tiden har jag nu inlett en ny relation. Personen det handlar om heter Roger Rådström och han är vice VD på det kommunala bolaget ÖBO. Det finns självfallet en koppling mellan Örebro kommun och ÖBO, då kommunen som ägare har möjlighet att styra hur ÖBO arbetar.

Mot bakgrund av detta vill jag tydliggöra följande. Vi har varit öppna mot både ÖBO:s VD Ulf Rohlen och kommundirektören Staffan Isling och tidigt informerat dem om vår relation. Båda Staffan Isling och Ulf Rohlén har varit tydliga med att de inte ser några yrkesmässiga problem med vår relation. Efter samtal med kommunens jurist är det också säkerställt att det inte finns några juridiska hinder kopplat till våra yrkesroller. Trots det har Roger hos ÖBOs VD begärt att få lämna rollen som vice VD för att istället ägna sig åt andra uppgifter inom bolaget. Detta för att det inte ska finnas någon grund för en diskussion om våra yrkesmässiga roller.

Vid sidan av mitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande har jag en familj och ett privatliv som jag värnar. Jag kommer inte att ytterligare kommentera detta. Jag står däremot alltid till förfogande för frågor kopplade till min roll som kommunstyrelsens ordförande och de politiska frågor jag driver.

Hälsningar,


Lena Baastad
Kommunstyrelsens ordförande i Örebro  • Comments(2)//www.lenabaastad.se/#post20

Välkommen till min blogg!

LenaPosted by Lena Tue, October 30, 2012 15:14:15

Hej och välkommen till min nystartade blogg!

Jag heter Lena Baastad, är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Örebro. På den här bloggen kommer jag att dela med mig av mina perspektiv på Örebro och Sverige, på kommunal- och rikspolitik och vad det är med socialdemokratin som får mig att tro och hoppas på framtiden.

Efter omvalet 2011, där Socialdemokraterna fick 47,2 % av väljarnas röster, tillträdde jag som kommunstyrelsens ordförande (som första kvinna i Örebros historia).

Under den tid som gått sedan dess har mycket hunnit hända, det har minst sagt varit en intensiv tid. Örebro är en stad som växer i rasande fart, allt fler upptäcker vår fina stad och flyttar hit till oss. Det ställer stora krav på den lokala politiken.

En av de viktigaste frågorna för mig som politiker är att se till att klyftorna i samhället minskar. Det gör vi genom att skapa fler jobb och utveckla ett Örebro där alla får plats, där alla bidrar utefter sina förutsättningar.

En annan viktig fråga som ligger mig varmt om hjärtat, är den ökande barnfattigdomen. I Örebro har vi påbörjat ett arbete för att halvera barnfattigdomen i kommunen till år 2020. Det, och mycket annat, kommer jag att skriva om i den här bloggen.

Jag hoppas att du vill vara med.

Vi ses!

/ Lena

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post0