Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Det gör skillnad med en s-regering

ÖrebroPosted by Lena Wed, September 03, 2014 14:23:00

Jag vill fortsätta att utveckla Örebro. Vi socialdemokrater vill arbeta vidare med att skapa nya jobb och minska beroendet av försörjningsstöd. Skolans lokaler ska bli bättre och stödet till eleverna stärkas. Fler bostäder måste byggas. Det arbete som är igång måste få fortsätta. Örebro är inne i en fantastisk utveckling. Det är inte någon slump, det beror på att många goda krafter arbetar tillsammans.

Vi har en regering i vårt land, som prioriterat sänkta skatter före satsningar på jobb och välfärd. När statens skatteintäkter minskat har också statens möjlighet att stötta kommunerna minskat. Kommunerna har fått ta ett allt större ansvar för att bekämpa arbetslösheten och stötta människor som blir utslagna, när de varken får a-kassa eller sjukpenning. Kommunerna har själva fått arbeta med att täta revorna i välfärden. Regeringen Reinfeldt har varit upptagen med annat. Att sänka skatten.

I Örebro har vi kunnat minska beroendet av försörjningsstöd. I Örebro har vi kunnat satsa på förbättrade skollokaler och pedagogisk utveckling. I Örebro har vi kunnat ge mer pengar till sommaraktiviteter för barn och feriepraktik till ungdomar. Vi kan satsa på grund av att Örebro växer och för att vi har ordning och reda på ekonomin.

Socialdemokraternas nationella valmanifest är en mycket trevlig läsning för en lokalpolitiker. Jag tror att även en moderat kommunpolitiker uppskattar att staten ser att det finns utmaningar både idag och i framtiden, för att erbjuda bra skola och omsorg. Det socialdemokratiska valmanifestet innehåller satsningar på 40 miljarder, där merparten av pengarna går till kommunernas välfärdsarbete och att få människor i jobb. Jag skulle vilja se moderaternas gruppledare i Örebro, Anders Åhrlin, i ögonen och fråga om han inte välkomnar de pengar en s-regering skulle bidra med till Örebros utveckling. Säger han nej till det? Förmodligen. En moderat måste stå upp för den politik som Reinfeldt fört.

125 miljoner till skolan och förskolan. 900 nya traineejobb inom skolan, fritids och omsorgen. 462 nya platser på yrkesvux, en utbildningsform som leder från arbetslöshet till arbete. Med en stark s-ledd regering kommer Örebro kommun att få starka möjligheter att erbjuda den bästa möjliga välfärden. Med en s-ledd regering skapas nya förutsättningar att hjälpa långtidsarbetslösa och arbetslösa ungdomar till ett jobb. Det ser jag fram emot.

Jag vet att vi socialdemokrater här i Örebro både har viljan och kunskapen att fortsätta att föra kommunen framåt i fyra nya år. Jag vet att vi har stor nytta av det stöd en regering ledd av Stefan Löfven skulle innebära. Om man tycker att det är viktigare att satsa på skolan och välfärden istället för skattesänkningar, så gör man klokt i att rösta på Socialdemokraterna både lokalt, regionalt och nationellt.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post50

Viktig träff om jobben

PolitikPosted by Lena Fri, August 15, 2014 14:30:34

Idag har jag träffat Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg här i Örebro. Vi pratade jobb, så klart. Han kom hit efter en inbjudan från mig. Idén var att vi från kommunen gemensamt med Arbetsförmedlingen skulle diskutera hur vårt samarbete kan stärkas ytterligare i framtiden.

Vad talade vi om? Vi höll oss kring tre grundläggande frågor.

- Hur får vi våra gemensamma resurser att räcka längre? När båda aktörerna möter arbetslösa och båda aktörerna startar yrkesutbildningar, finns samordningar att göra.

- Hur samordnar vi oss i samarbetet med näringslivet? Det finns mycket att vinna på att inte turas om att knacka på hos företagen, utan att närma sig dem gemensamt med erbjudanden om att ta emot praktikanter, jobb med stöd och andra arbetsmarknadsinsatser.

- Hur jobbar vi vidare med att få etableringsgarantin för nyanlända invandrare att fungera bra? Vi kommer att behöva mer arbetskraft de närmaste åren. Därför behöver nya svenskar komma i utbildning, praktik eller jobb snabbt, så att de finns till arbetsmarknadens förfogande.

Det var ett givande samtal. Det är alldeles uppenbart för mig att kampen mot Arbetslösheten inte vinns på enbart en front. Näringslivet, Arbetsförmedlingen och kommunen kan gemensamt göra oändligt mycket för att minska gapet mellan de arbetslösa och de jobb som finns. Den bilden delade generaldirektören och det var mötets viktigaste slutsats.

Från kommunens sida lyfte vi att regeringens planerade nedskärningar av yrkesutbildningar kommer att slå hårt mot kommunens möjlighet att erbjuda goda, lokalt anpassade utbildningar. När det inte finns några pengar att skapa utbildningar för, då minskar också våra chanser att hjälpa arbetslösa. Arbetsförmedlingen har heller inte fått några sådana resurser. Vi socialdemokrater lovar att kompensera Alliansregeringens nedskärning. Men allra bäst vore det så klart om staten tar sitt ansvar. Sjöberg tar med sig frågan.

Både jag och Mikael Sjöberg fick möjlighet att tala inför ungefär 150 personer på Stora Hotellet på en lunch som arrangerades av matchning.nu, ett ungdomsarbetslöshetsprojekt som drivs av Örebro kommun. Ungefär 160 ungdomar har hittills fått jobb genom projektet. Det är en starkt bidragande orsak till att behovet av försörjningsstöd sjunker i vår kommun. Matchning.nu:s arbetet måste få fortsätta. Jag är glad att vi i vår kommun kunde visa generaldirektören att vi menar allvar med kampen mot arbetslösheten.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post49

Kampen mot klyftorna ska fortsätta

ÖrebroPosted by Lena Wed, August 06, 2014 14:11:34

Socialdemokraterna i Örebro gick 2010 till val på att skapa jobb och bekämpa klyftorna. Klyftor mellan rika och fattiga. Klyftor mellan bostadsområden i vår kommun. Klyftor mellan män och kvinnor. Sedan dess har vi arbetat med att minska behovet av försörjningsstöd, genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi har arbetat för att införa rätt till heltid för kvinnor inom kommunens sociala verksamhet. Vi har fått fart på arbetet mot barnfattigdom. Vi har arbetat med att stärka de skolor som bäst behövt det. Framför allt – vi har gjort vad vi kan för att locka nya företag till Örebro, för att stärka den lokala arbetsmarknaden.

Själva utgångspunkten för vad som orsakar klyftorna är jobben. Jobb är grunden för om människor i vårt land kan försörja sig och leva ett självständigt och gott liv. Den nuvarande högerregeringen har arbetat efter en klok utgångspunkt – att fler människor ska komma i jobb. Men deras sätt att försöka skapa fler jobb har inte fungerat. Arbetslösheten är kvar på en hög nivå och allt ansvar för att ta hand om människor som inte kommit in på arbetsmarknaden hamnar i knät på kommunerna. Jag känner inte igen mig i Sverige längre, när människor utförsäkras eller fastnar i Fas 3. Jag tror inte att den moderatledda regeringen har något bättre svar på frågan hur jobb ska skapas, än vad de redan gett. Därför hoppas jag på en socialdemokratiskt ledd regering efter höstens val.

Här i Örebro har behovet av försörjningsstöd minskat, efter stora insatser från kommunens sida. Vi har lagt stora resurser på att skapa kommunala jobb för personer i försörjningsstöd, så att de får in en fot på arbetsmarknaden under en period. Vi har också skapat bolaget Västerporten som ska bidra till att stimulera fram nya arbetsplatser på Väster, samt börjat jobba offensivt med sociala upphandlingar, som ska ge människor praktik och utbildning. Vi ser en lättnad på arbetsmarknaden, fler jobb skapas i Örebro. Detta hänger intimt samman med att vi har bra fart i vårt lokala näringsliv. Människor kan med egna ögon se att byggkranar står utspridda i vår kommun, för att både bygga nya företagslokaler och fler bostäder. Det går bra för Örebro. Jag önskar dock att vi kunde samverka mer mellan kommun och regering, för att ännu fler ska kunna komma in på arbetsmarknaden. När allt politiskt fokus hos regeringen Reinfeldt ligger på att sänka skatter, då står kommunen själv i ansvaret för att ta hand om människor som hamnar utanför arbetsmarknaden och för att hålla uppe kvaliteten i välfärden. Det är inte rimligt.

Regeringen har sänkt skatten med cirka 140 miljarder kronor under sina år vid makten. Det har inte skapat de positiva effekter de hoppades på. Istället har klyftorna fördjupats och arbetslösheten fastnat på en hög nivå. Det är dags för något nytt. Det är dags för en politik som ser kopplingen mellan rätt utbildning och ett bra jobb. Det är dags att sluta sätta ungdomar i karens, som inget hellre vill än att pröva sina vingar på ett riktigt jobb. Det är dags att vi får en regering som satsar på skolan, vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning istället för att sänka skatterna. Det kommer jag att kämpa för i valrörelsen, så att vi i Örebro får det stöd vi behöver av staten för att fortsätta utveckla kommunen.

Örebro kommun är fortfarande en kommun som präglas av klyftor. Det finns mer att göra för att bekämpa arbetslösheten och de stora skillnaderna mellan människors förutsättningar att leva ett gott liv. Det är bränslet i all den politik som Socialdemokraterna står för. Jag vill fortsätta på den inslagna vägen. Jag vill att Örebro fortsätter att locka företag, är offensiva i sin arbetsmarknadspolitik, ser klyftor mellan kvinnor och män samt ser till att barn och äldre får den omsorg och välfärd som de förtjänar. Klyftor måste bekämpas. Jag vill fortsätta att bidra till det arbetet efter bästa förmåga. Detta är vad jag och Socialdemokraterna i Örebro går till val på.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post48

En viktig jämställdhetsfråga är löst

ÖrebroPosted by Lena Thu, June 05, 2014 13:18:29

Vissa dagar är helt klart bättre än andra i jobbet som kommunstyrelsens ordförande i Örebro. När vi i kommunledningen, efter en lång process, kunde presentera att alla medarbetare inom kommunens sociala välfärd ska ges möjlighet att välja heltidstjänst - då kändes det bra. Det är något som vi Socialdemokrater kämpat för.

När vi vann valet 2010 och omvalet 2011 sa vi: låt oss inte slarva med heltidsfrågan. Om vi hafsar fram en lösning kommer resultatet bli som tidigare, att det bara blir en tummetott av alltihop. Därför påbörjades ett utredningsarbete om hur man ska jobba med scheman, hur medarbetarnas idéer ska tas tillvara och hur kommunens ekonomi ska kunna hållas i balans. Kärnan i arbetet var att man testade nya grepp i några av kommunens enheter.

När arbetet var klart kunde alla se – det går att erbjuda medarbetarna heltid. Det går att hålla budget, utan att kvinnor i välfärdsyrken ska behöva jobba deltid mot sin vilja. Därför kan vi nu ge direktivet att alla enheter inom den sociala välfärdssektorn i Örebro ska börja arbeta på detta sätt. Allt ska vara klart senast under 2017.

Nästa steg blir att göra samma utredningsarbete för barnskötare inom barnomsorgen. Där är problemet inte lika omfattande som inom vården, därför är jag övertygad om att vi kommer att lyckas där också. Det ska vara klart under nästa mandatperiod, om vi Socialdemokrater får vara med och bestämma.

När Moderaterna och Folkpartiet satt vid makten mellan 2006 och 2010 valde de att skrota det tidigare socialdemokratiska beslutet om att alla nya tjänster som utlyses i kommunen ska vara heltider. Det fanns inget intresse av att se medarbetarnas perspektiv. Det var bara pengarna som styrde. Nu kommer Örebro kommun snart att kunna börja erbjuda heltider igen när vi söker nya medarbetare, det ingår i arbetet som ska ske fram till 2017 att säkerställa att så sker. För varje steg bakåt som Moderaterna tagit, kan vi ta steg framåt om vi bara samlar kraft. Det går!

Frågan om delade turer är viktig. Det förekommer att medarbetare i sina scheman har uppdelade arbetspass under vissa arbetsdagar. I de fall dessa delade turer är ofrivilliga är den politiska signalen till chefer runt om i kommunen: de ofrivilliga delade turerna ska vara så få som möjligt. Vi ska följa upp noggrant hur detta sköts. Jag vill inte säga att alla delade turer ska försvinna, men det går att lägga scheman så att fler av medarbetarna blir nöjda. I pilotprojektet har man visat att det går.

Heltidsfrågan är en väldigt viktig jämställdhetsfråga och en symbolfråga för oss socialdemokrater. Som sagt. Jag har en skön känsla i magen över att vi nu löser den här viktiga jämställdhetsfrågan. Vi gör det, samtidigt som vi inte kompromissar med kvaliteten i omsorgen. Brukarnas behov ska alltid komma först.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post47

Löfte från (S): 20 miljoner kronor till yrkesutbildning

PolitikPosted by Lena Wed, May 14, 2014 14:56:30

Örebro växer och utvecklas. Nya företag flyttar hit, andra växer och skapar mer arbete i vår kommun. Det är viktigt att utvecklingen får fortsätta – för när Örebro växer, så ökar möjligheten att erbjuda en ännu bättre skola och välfärd. Ska tillväxten fortsätta krävs att företagen hittar rätt arbetskraft i Örebro. Då är utbildningar anpassade för den lokala arbetsmarknaden en nyckel.

Arbetslösheten har bitit sig fast i vårt land och det hindrar både samhället och människor att utvecklas. Det går inte att säga ”vi har gjort massor” när man inte har gjort nog. Därför är det sorgligt att den moderatstyrda regeringen kapitulerat inför arbetslösheten, samtidigt som de vill försvåra för företag att hitta rätt arbetskraft. Moderatregeringen har satsat all kraft på skattesänkningar. Ett led i att finansiera dessa har varit att ta bort andra satsningar som leder människor från arbetslöshet till jobb. Ett uppseendeväckande exempel är att regeringen skotar den nationella satsningen på yrkesutbildning för vuxna. Yrkesutbildningar är ett effektivt sätt att bekämpa arbetslöshet. En yrkesutbildning behöver inte bara rikta sig till arbetslösa, utan alla människor som vill vidareutveckla sig och prova ett nytt yrke kan gå dem. Yrkesutbildning ger arbetskraften en bättre kompetens och det skapar viktig rotation på arbetsmarknaden. Yrkesutbildning är central för att företag ska kunna hitta den arbetskraft de behöver.

2013 fick Örebro kommun 15 miljoner kronor i statligt stöd för yrkesutbildning. 2015 kommer staten att bidra med 750 000 kronor. I praktiken har hela verksamheten skurits bort av regeringen. Vi går från 400 platser till 15 på några år. Motiven är väldigt otydliga, det verkar mest handla om att finansiera skattesänkningarna. Örebro har arbetat systematiskt och långsiktigt med yrkesutbildningarna, alltid i dialog med näringslivet om vilka behov som finns. Moderaterna verkar inte förstå allvaret i den här frågan. De är blinda för både de arbetslösas och företagens behov.

Socialdemokraterna i Örebro har bestämt sig för att inte acceptera regeringens kapitulation inför arbetslösheten. Därför lovar vi att ta i med hårdhandskarna för att yrkesutbildningen inte ska försvinna i vår kommun. Vi ger därför vallöftet att 20 miljoner kronor ska avsättas årligen, som en bas för kontinuerlig yrkesutbildning i Örebro kommun. Det ger näringslivet en viktig signal om att det ska gå att hitta kompetens i vår kommun. Det ger också kommunen och Arbetsförmedlingen möjlighet att samverka långsiktigt för bästa möjliga utbildningsinsatser.

En socialdemokratisk regering kommer att innebära ett stort stöd i den här ambitionen. Socialdemokraterna lovar att 2,5 miljarder kronor ska avsättas från statskassan till att stärka arbetsmarknadsutbildningar av olika slag. Det skulle innebära 450 nya utbildningsplatser till Örebro, varav en tredjedel handlar om yrkesutbildning för vuxna.

Denna fråga sätter fingret på en avgörande skillnad mellan socialdemokraterna och moderaterna. Medan (m) är fast i sin syn på att skattesänkningar löser alla problem, vill vi socialdemokrater skapa verktyg som faktiskt fungerar i kampen mot arbetslösheten. Idag misslyckas var femte rekryteringsförsök i Sverige, eftersom kunskapsnivån på de sökande inte är hög nog. Ett sådant faktum kan man inte blunda för.

Vi socialdemokrater lovar att fortsätta kampen för fler jobb och en bättre utbildning. Därför ger vi löftet om 20 miljoner kronor till yrkesutbildning i Örebro. Den positiva trenden att fler lämnar försörjningsstöd för jobb i Örebro måste få fortsätta. Då duger inte skattesänkningar och moderat ointresse. Örebro måste fortsätta framåt.

Lena Baastad (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Håkan Bergman
Ordförande Socialdemokraterna i Örebro

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post46

En viktig mötesplats för fler jobb i Örebro

PolitikPosted by Lena Wed, March 05, 2014 15:44:13

Idag har jag invigt Jobbmässan 2014 tillsammans med Arbetsförmedlingens chef Annika Lyttbacka. Vi passade också på att hälsa en ström av besökare välkomna när mässan slog upp sina dörrar. Jobbmässan är en viktig mötesplats för företag som behöver rekrytera och för alla som söker jobb eller utbildning. Det är också en mötesplats som ger resultat - 500 nyanställningar och 1500 nya utbildningstillfällen 2013.


Det handlar om matchning. Att para ihop människor med de behov som företagen har eller hitta en utbildning som leder till jobb. Tyvärr finns det idag ett tydligt rekryteringsgap på Svensk arbetsmarknad. Ungefär vart femte rekryteringsförsök misslyckas på grund av att företagen inte kan hitta rätt kompetens.

I Örebro har vi bestämt oss för att hitta vägar för att tackla det problemet. Nyligen tog vi i hand med Arbetsförmedlingen och lovade varandra att vi ska arbeta tätt tillsammans med frågan. Vi vill ge företagen i Örebroregionen de bästa möjliga förutsättningarna att växa. De ska inte sakna kompetent arbetskraft den dagen de behöver någon ny att anställa. Det ska ske genom att vi utformar och erbjuder såväl yrkesinriktade utbildningar som hjälp med att rekrytera eller motivera såväl företag som individer att ta del av de satsningar som görs. Utbildningsinsatserna måste i större utsträckning utformas tillsammans med näringslivet. Möjligheten att vidareutbilda sig eller byta yrkesinriktning i vuxen ålder är också avgörande för att människor ska kunna hitta jobb på den föränderliga arbetsmarknaden.

För en hög arbetslöshet kombinerat med fortsatt brist på vissa kompetenser riskerar att leda till ökade matchningsproblem som i sin tur leder till större inslag av arbetslöshet. I Örebro kommun vill vi säkerställa att det inte sker. Samtidigt får fler ett jobb att gå till, blir behövda och står på egna ben – vilket naturligtvis är det bästa av allt.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post45

Vill Moderaterna tacka nej till mer pengar till skolan?

ÖrebroPosted by Lena Fri, February 28, 2014 11:12:47

Hur många var vi inte som hoppade i soffan och skrek oss hesa till alla fantastiska medaljer som Sverige kammade hem i Vinter OS? Och hur kul är det inte att vi kommer att kunna se många av medaljörerna i Örebro nästa år? För chansen är ganska stor att både Hellner och Kalla deltar på SM-veckan som Örebro står värd för 2015.

Ni kanske kommer ihåg att det för några veckor sedan i media fanns en diskussion mellan Socialdemokrater och Moderater om SM-veckan. Här kan du ta del av den. Moderaterna är emot, vi är för. Argumenten som Anders Åhrlin (M) har är att ”En konstig prioritering tycker jag. I Örebro har vi ett enormt behov av mindre klasser och fler lärare men det får vi inte några pengar till, men till SM-veckan verkar det finnas hur mycket pengar som helst.”

Pengarna som Anders pratar om handlar om att vi i kommunen går in med 13 miljoner kronor för att säkerställa att det finns anläggningar som har SM standard. Det här är anläggningar som redan idag används flitigt av örebroarna och som med de tillskjutna resurserna innebär att efter SM-veckan kommer vi att kunna njuta av anläggningar med bra kvalité.

Det är klart att det alltid finns överväganden att göra när vi som kommun ska gå in och stötta projekt med pengar. Här väljer vi Socialdemokrater att se mer plus än minus. Genom att ordna SM-veckan kommer besöksnäringen att stärkas (idag omsätter den enbart i Örebro 2,5 miljarder kronor, mer än Västerås och Linköping tillsammans). Det betyder fler jobb till kommunen och mer pengar i skatteintäkter. Om ni inte tror mig, lyssna på det här.

I dagarna kom en rapport som beskrev vinsterna som SM-veckan i Umeå, som arrangerades för bara några veckor sedan, genererade. Det är Handelns Utredningsinstitut (HUI) som gjort rapporten. Det här kom man fram till:

 • Turistekonomisk omsättning: ca 30,6 miljoner kronor
 • SM-veckans omsättning har bidragit till: 18,8 årsverken. (ett årsverke är ett arbetstillfälle för en person på heltid under ett år, ett årsverke kräver 1,6 miljoner kr).
 • Turistkronan: en deltagare spenderade i genomsnitt 961 kr per dygn, en åskådare 958 kr per dygn. De största delarna i den s.k. turistkronan utgör logi, mat, shopping och drivmedel.
 • Annonsvärdet (vad värdet av den mediala bevakningen innebär). 63,5 miljoner kronor
 • Tittarsiffror med en toppnotering på 755 000 samtida tittare vid finalerna i skidsprinten.


SM-veckan är en fantastisk möjlighet för oss som kommun att synas och vi kan visa upp vår fina stad. Fler kommer få upp ögonen för oss och förhoppningsvis kan det leda till att man väljer Örebro som sitt nästa resmål. Dessutom kan vi se med Umeås siffror svart på vitt att vi får in pengar som vi kan lägga på välfärden.

Så än en gång visar Moderaterna att de inte har koll på hur samhällsekonomin fungerar. Inga jobb = inga skatteintäkter = mindre pengar till skolan. Mer jobb = mer skatteintäkter = mer pengar till skolan. Så enkelt är det. Därför är Moderaternas motstånd till SM veckan svårt att förstå.

Så välkommen hit Kalla och Hellner, ni är hjärtligt välkomna till Örebro!

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post44

M har inga pengar för sina skolsatsningar – vill de höja skatten?

ÖrebroPosted by Lena Fri, January 31, 2014 10:56:00

På kommunfullmäktige i veckan blev det extra tydligt hur Moderaterna saknar verktyg för att genomföra sin politik. Och att de faktiskt inte har koll på hur man styr en kommun.

Två saker behövs för att man som politiker ska kunna styra en kommun och förverkliga sin politik:

 1. Man behöver ta fram en budget (vi kallar den på politikerspråk för ÖSB, Övergripande Strategier och Budget) som kommunfullmäktige fattar beslut om en gång per år. I den budgeten skriver man sin viljeinriktning. Det kan handla om att man vill att nyckelfri hemtjänst ska införas eller skapa fler platser på förskolan.
 2. Till ÖSB:n behöver man ha en investeringsbudget. Om vi ska ha fler platser i förskolan behöver vi bygga fler förskolor, om vi ska ha nyckelfri hemtjänst behöver vi köpa in ett nytt system. Detta är engångskostnader.

Om man inte har en investeringsbudget är det inte möjligt att genomföra det man säger sig vilja i sin ÖSB. Hoppas ni hänger med hur det fungerar. Kan vara lite krångligt att förstå, men superviktigt att ha koll på om man ska styra i en kommun och förverkliga sin politik.

Moderaterna i Örebro har ingen investeringsbudget. Det innebär att alla förslag som de driver inte har täckning i en budget. När Moderaterna igår på kommunfullmäktige drev frågan om att barngrupperna i förskolan ska minska så har de inte pengar för att genomföra detta. Du kan inte minska grupperna utan att bygga ut förskolan. Och det kostar pengar, pengar som M inte har.

Jag vill vara tydlig med att det inte finns någon konflikt mellan M eller S om ambitionerna i förskolan. Men om man går ut och lovar örebroarna en sak så ska man också kunna genomföra det, oavsett om du är i opposition eller majoritet. M:s förslag att minska barngruppernas storlek till 15 barn per grupp skulle enligt kommunens beräkningar kosta 97 mnkr, men M har bara lagt 13,4 mnkr i sin ÖSB. Men M har ingen investeringsbudget och alltså inga pengar att bygga ut förskolan med.

Vi socialdemokrater ihop med Centerpartiet och Kristdemokraterna har under våra år som vi styrt haft med i vår investeringsbudget en utbyggnad av förskolan. Vi har den här mandatperioden byggt ut förskolan med 1400 nya platser. Och vi kommer att fortsätta. Vi gör den utbyggnad vi har råd med. För vi ska komma ihåg en sak. Om det är något som Moderaterna är ansvariga för så är det att kommunerna har mindre pengar att röra sig med.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) skickade i höstas ut ett pressmeddelande i samband med presentationen av sin Ekonomirapport som sa:

”Enligt ekonomernas beräkningar krävs både statliga tillskott utöver de redan beslutade, effektiviseringar och skattehöjningar för att behålla ett resultat som motsvarar 1 procent av skatter och statsbidrag 2017.”

I pressmeddelandet säger Anders Knape som är ordförande för SKL:

”Dilemmat för kommuner och landsting är att även om resultatet idag är positivt så finns inte utrymmet för ambitionshöjningar eller att öka investeringarna de närmaste åren om inte en uppskrivning av de generella statsbidragen sker.”

Moderaterna har de senaste åren prioriterat skattesänkningar framför att höja statsbidragen till kommunerna. Det innebär att kommunerna i större utsträckning måste finansiera välfärden med egna pengar, som man tidigare har fått från staten. Lägg då till en svag konjunktur och hög arbetslöshet så blir utmaningarna ännu större för Sveriges kommuner. Vi Socialdemokrater hade velat ha en högre takt i att minska barngruppernas storlek i förskolan. Vi gör så gott vi kan med de resurser vi ha.

Frågan är alltså hur Moderaterna ska finansiera sina förslag. Den enda lösningen jag ser är att Moderaterna skulle behöva höja skatten. För något svar om hur de ska finansiera sina satsningar får vi inte.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post43
« PreviousNext »