Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Är det ett misslyckande att ge människor möjlighet till jobb?

ÖrebroPosted by Lena Fri, January 10, 2014 11:54:09

Vi har två stora utmaningar i samhället. Den ena är den stora grupp människor som idag står långt från arbetsmarknaden och som inte vill något hellre än att få ett jobb och kunna försörja sig själva. Den andra är det stora behov av renovering av våra miljonprogramsområden. Ett kostsamt arbete men om inget görs står vi med undermåliga bostäder och som på sikt med sina energiläckage kostar mer för samhället.

När ÖBO nu som ett av få bostadsbolag i landet tar tag i renoveringen av vår kommuns miljonprogramsområde ser man även till att ta människor som står långt från arbetsmarknaden ett steg närmare till jobb. Här kan du läsa mer. Är det här dåligt? Ja det tycker några av oppositionspolitikerna i Örebro.

Tidningen ETC hade en artikel 3/1 där de skrev att det samarbete som ÖBO och Skanska har i Vivalla är ett misslyckande. Så här svarar några av oppositionspolitikerna i Örebro i artikeln om vad de tycker om arbetet:

– Ett misslyckande, säger Murad Artin, kommunalråd för Vänsterpartiet.

– Projektet har inte fungerat bra och alldeles för få har fått jobb, säger Fredrik Persson, kommunalråd för Miljöpartiet.

– En totalflopp, säger Staffan Werme, kommunalråd för Folkpartiet.

Vad är det då man är så missnöjd med? Här kommer lite fakta om vad som har hänt sen spaden sattes i marken och projektet startade för 7 månader sedan:

 • Idag har 16 personer fått en praktikplats, en till person är på g. 3 personer har redan fått en anställning. Målet är att 50-80 personer ska få en plats i projektet under 4 år.
 • Med lite enkel matematik innebär det 12-20 personer per år. Sju månader efter byggstart skulle det teoretiskt ha varit 7-12 praktikanter.
 • Ansökan sker via Arbetsförmedlingen. Personal från arbetsförmedlingen finns på plats på Visgatan i Vivalla en dag per vecka.
 • Innan en praktikant får komma in på arbetsplatsen måste personen genomgå en introduktionsutbildning.
 • Det företag som tar emot en praktikant måste utse en handledare. Alla praktikanter har en handledare på plats.
 • Fackförbundet Byggnads har varit delaktiga i arbetsgruppen som utarbetat såväl handledar-, som introduktionsutbildningen.

Jag tycker det är viktigt att vi har en debatt om vilka insatser som är framgångsrika i att ge människor möjlighet till jobb. Vi ska satsa på sådant som kan ge hållbara resultat och vi måste våga prova nya metoder. När den moderatledda regeringen har misslyckats med sin jobbpolitik (en arbetslöshet runt 8% kan inte vara annat än ett misslyckande) så läggs allt mer ansvar på oss kommuner att göra insatser, insatser som egentligen är statens ansvar.

Jag är mycket nöjd med det arbete som ÖBO och Skanska gör i Vivalla. Satsningen är unik i Sverige. Ambitionen är hög. Att man idag har 16 personer i praktik då projektet bara pågått i 7 månader anser inte jag vara ett misslyckande. Det här är personer som har varit arbetslösa under en lång tid. Vi ska komma ihåg att detta är ett långsiktigt projekt som pågår i 4 år. Projektet ska ge människor kunskaper som tar dem vidare till andra jobb. De kan i sitt CV visa upp att de har erfarenheter som gör dem attraktiva för andra jobb.

Frågan är vad oppositionspolitikerna som skriker sig hesa över hur misslyckande det här är har för alternativa jobbförslag? För det ger de inga svar på. Som vanligt, tomma tunnor skramlar mest.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post42

Barnfattigdomen minskar i Örebro

PolitikPosted by Lena Thu, December 19, 2013 10:48:32

Barnfattigdomen i Sverige och Örebro har minskat. Rädda Barnen har presenterat en ny rapport om barnfattigdomen i Sverige. I 215 kommuner av 290 har den minskat. 10 000 färre barn lever i ekonomiskt utsatta hushåll. I Örebro kommun har antalet minskat med 136 barn.

Rädda Barnen släppte för ett par veckor sedan en ny rapport som beskriver hur utvecklingen ser ut i Sveriges kommuner. Den kan du läsa här. Siffrorna är från 2011. I sin rapport lyfter Rädda Barnen fram Örebro kommun som ett bra exempel på hur man kan jobba med frågan på kommunal nivå.

Till rapporten finns en bilaga där man dyker ned i utvalda kommuner som Rädda Barnen tycker gör ett bra jobb. Här kan du läsa den. Tanken är att visa goda exemplen som kan spridas. Så här säger Rädda Barnens generalsekreterare om Örebros arbete:

”Vi är imponerade över hur Örebro har tagit ett systematiskt helhetsgrepp över blockgränser och politikområden för att bekämpa barnfattigdomen och dess konsekvenser. Vi hoppas att deras arbete kan tjäna som inspiration och förebild för andra kommuner”. - Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

I september 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om en handlingsplan där målet är att halvera barnfattigdomen till år 2020. Det innebär en minskning från 15,9% till 7,9%. Totalt handlar det om en minskning med 1900 barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Bakom handlingsplanen står Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Det känns bra att vi är på rätt väg i Örebro. Men det finns samtidigt mycket kvar att göra. Den viktigaste åtgärden för att minska barnfattigdomen är att föräldrarna har ett jobb och kan försörja familjen. Därför är barnfamiljer som lever med försörjningsstöd prioriterade i vårt arbete. Men det handlar även om barnens liv här och nu. Därför satsar vi också på bland annat stöd till sommaraktiviteter, längre öppettider på våra fritidsgårdar och läxhjälp i alla skolor.

Arbetet med att minska barnfattigdomen är ett ansvar för hela den kommunala organisationen. Med den utgångspunkten har vi goda möjligheter att nå vårt uppsatta mål om att halvera barnfattigdomen till år 2020.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post41

Tack för att jag fick veta vad just du tyckter

ÖrebroPosted by Lena Fri, December 13, 2013 15:49:58
Nyligen fick jag ett brev. Det var från en som bodde på norr och hade uppmärksammat vårt dialogarbete. Personen tyckte det var ett bra initiativ. Eftersom det ibland är svårt att få plats med alla synpunkter i det material vi delar ut till örebroarna får jag då och då brev från människor som inte riktigt tycker att raderna räcker till. Det gör mig glad - för det visar på engagemang.

Just det här brevet innehöll många bra tankar och förslag på hur vi kan utveckla de norra stadsdelarna. Jag ska givetvis se till att dessa tankar blir en del av det vi socialdemokrater jobbar så hårt med just nu i Örebro. Nämligen att göra örebrorna till en naturlig del av hur vi utvecklar vår politik. Bara när vi gemensamt beslutar oss för vad som är bäst för Örebro kan vi på riktigt ta Örebro framåt. Tillsammans kan vi utveckla en hållbar politik som förbättrar skolan, skapar jobb, gör cykelvägen hem från jobbet bättre eller ser till att den lokala lekparken blir lite trevligare.


De avslutade raderna i brevet tar jag också med mig inför den stundande julledigheten. Raderna beskriver vikten av vårt arbete nationellt och att det är dags för förändring;

”Mitt intresse för, främst, rikspolitiken är mycket stort. Där har alliansens debacler staplats på varandra praktiskt taget oavbrutet i närmare fyrs års tid – vård, skola, omsorg, konkurser, brist på fungerade tillsyn; kaos med andra ord. Lycka till, säger jag som knappast ens är socialdemokrat”

Jag tackar dig för att jag fick veta vad just du tyckte. Engagerade människor som brinner för utvecklingen i kommunen gör vårt arbete både roligare och mer innehållsrikt.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post40

Bra satsning för ungdomar – oppositionen tyvärr kritisk

PolitikPosted by Lena Fri, November 22, 2013 14:12:52
I dag presenterar vi en satsning som ska ge fler av våra ungdomar möjlighet att få testa på arbetslivet. 120 ungdomar mellan 15 och 18 år kommer att praktisera hos kommunala och privata arbetsplatser den 21 december–5 januari. Det gör mig väldigt glad. Anledningen till att vi har möjlighet är också väldigt positiv – färre personer går på försörjningsstöd i Örebro kommun än tidigare. De pengar som blivit över kan nu därför satsas på ungdomsjobb.


Örebro kommun kommer genom denna extra satsning på feriepraktik kunna stärka upp sitt arbete med att förebygga framtida arbetslöshet bland unga människor. Det är även en del av kommunens långsiktiga rekryteringsarbete, eftersom unga människor får möjlighet att testa arbeten där det råder brist på arbetskraft. Arbetsgivare som ställer upp med praktikplatser är främst inom förskola, vård- och omsorgsboenden samt ÖBO.

Det känns bra att vi kan ge våra ungdomar en möjlighet att få testa på arbetslivet. Det gör de tryggare när de ska söka framtida jobb och de får arbetslivserfarenhet som de kan visa på sitt CV. Deras chanser att få jobb i framtiden kommer därför att öka.

Vad som gör mig väldigt bekymrad i sammanhanget är att oppositionen, med folkpartister och moderater i spetsen, nu grymtar över satsningen. Förklara gärna för mig varför det är dåligt att erbjuda unga jobb? Oppositionspartierna menar att ungdomarna borde vila på lovet.

Jag tycker att ungdomarna kan få bestämma det själva. Finns det möjlighet att erbjuda avlönad praktik och ungdomar är intresserade – då är jag nöjd.

De ungdomar som får jobb under detta vinterlov tillhör gruppen som sökte i somras, men inte fick jobb då. Det är en extra positiv sak med denna satsning. För mig var det här en trevlig nyhet att ta del av inför helgen.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post39

En budget för fler jobb och nya möjligheter

PolitikPosted by Lena Tue, October 08, 2013 15:16:50

Det är ett år kvar till valet. Den sista budget vi i kommunledningen lägger innan valet är full av insatser för att stärka välfärden och för att leda människor från bidrag till jobb. Det är en budget där vi tar ansvar för att Örebro växer, samtidigt som vi vågar se över och prioritera inom de verksamheter vi redan driver. Skattepengarna ska läggas på rätt ställe. Visst märks den pågående lågkonjunkturen även i Örebro. Skatteintäkterna ökar inte på samma sätt som utgifterna. Men samtidigt har Örebro klarat sig mycket bra jämfört med andra kommuner i samma storlek. Vi kan under 2014 lägga upp cirka 300 miljoner kronor mer på vår verksamhet än vi gjorde 2013.

Jag vill nämna några av de största satsningarna vi gör.

 • Skolrustningarna fortsätter. Stora insatser pågår redan i många skollokaler. Under 2014 kommer till exempel Lillåns skola, Vintrosa skola, Lundbyskolan, Rosta Skola och Askers skola att kunna visa upp nya fina lokaler. Det är en medveten satsning för att lyfta arbetsmiljön för elever och lärare.

 • Vi ska under 2014 fullfölja vårt arbete med att minska på antalet delade turer och öka antalet heltider inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. För att detta ska kunna genomföras behöver kommunen investera i nya personal- och bemanningssystem. Vi ser i denna budget till att det finns pengar till den satsningen. Vi satsar också pengar på att investera i ny teknik som ska hjälpa medarbetarna i vardagen inom social välfärd.

 • Vi kräver mer av våra kommunala bolag. Fler jobb och praktikplatser ska skapas i bolagen när de gör större upphandlingar och bolagen ska på ett mer aktivt sätt bidra till att stärka Örebros utveckling. Ett exempel på hur det går till är att ÖBO får bidra till fler barn- och ungdomsverksamheter bedrivs under sommaren i de stora bostadsområdena.

 • Utbyggnaden av vindkraft ska fortsätta, för att uppfylla kommunens klimatplan. Vi utgången av 2014 ska Örebro kommun ha blivit delägare i minst tio vindkraftverk.

 • Det sammanhålla och långsiktiga arbetet med att minska barnfattigdomen ska fortsätta 2014. Den viktigaste insatsen är att fler ska gå från bidrag till jobb. Vi ser till att det även fortsatt finns resurser för att erbjuda så kallade komjobb, för människor i försörjningsstöd, som hjälper dem att komma närmare arbetsmarknaden. Vi ser också till att över 2000 ungdomar kan få en feriepraktik genom kommunen sommaren 2014. Vi avsätter en halv miljon kronor för att stimulera till att fler insatser i vår handlingsplan mot barnfattigdom kan sättas igång.

 • En rejäl satsning görs på att stärka servicen till både näringslivet och medborgarna. 13 miljoner kronor läggs på bland annat att bygglovshanteringen ska snabbare och att både invånare och företag ska få snabb och god kontakt med kommunen när så behövs. Örebro har ett sprudlande näringsliv och kommunen växer starkt. Insatser behöver göras nu när kraften i vår tillväxt är så stor.

2014 kommer att bli ett år där Örebro kommun kan fortsätta att utveckla sina stora och väl fungerande verksamhet. Det är tufft att få plus och minus att gå ihop, men jag känner mig både glad och stolt över att vi idag kan presentera en budget som både tar ansvar för ekonomin och för en växande kommun där människor får nya möjligheter i sin vardag.

Har du som läser detta frågor eller funderingar om budgeten går det bra att kontakta mig på min mail: lena.baastad@orebro.se

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post38

Klokt att ta över Elgströmska

ÖrebroPosted by Lena Wed, October 02, 2013 13:28:54

Det har blåst hårt kring Attendos demensboende Elgströmska huset under de senaste veckorna. Medarbetarna är utarbetade. De är upprörda över de förutsättningar de ges att göra sitt jobb. Närstående till de boende litar inte på verksamheten och har stora invändningar på den vård som Attendo levererar.

I ett sådant läge är det klokt att som politiker spetsa öronen och lyssna in såväl åsikter som fakta i målet. Örebro kommun har vidtagit flera åtgärder, för att få en klarare bild av vad som skett och vad som kommer att ske framöver. Den enskilt viktigaste var att få en rapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som i egenskap av oberoende expertmyndighet skulle ge sitt utlåtande om situationen på Elgströmska.

Vi vet nu att IVO har allvarliga synpunkter. Vi vet att situationen på Elgströmska är kaotisk. Det är en stor sak för Örebro kommun att gå in och ta över en så omfattande verksamhet som Elgströmska huset. Men alternativet är värre. Attendo har inte agerat nog resolut för att skapa förtroende vare sig mot medarbetare, brukare, anhöriga eller Örebro kommun. Jag tycker därför att det är ett bra beslut som kommunen nu går vidare med – vi tar över driften av Elgströmska huset när avtalet går ut och vi avbryter därmed den pågående upphandlingen om verksamhetens fortsatta drift, för att få lugn och ro i arbetet. Nu behövs tid till att samla kraft och bygga upp en bra verksamhet.

Vi Socialdemokrater hävdar med bestämdhet att kvalitet måste gå före principer om vilken aktör som driver en verksamhet. Om det innebär att Örebro kommun, som i det här fallet, måste agera för att återta en verksamhet till kommunen, för att den externa partnern inte uppfyller kommunens kvalitetskrav – då är det självklart för mig att det ska ske. Alternativet är att de boende och medarbetarna hamnar i en långsiktigt ohållbar situation. Det kan vi inte acceptera.

Avslutningsvis vill jag konstatera att frågan om Elgströmska är ett bra exempel på hur den lokala politiken borde ta sig an svåra frågor. Istället för att diskutera utifrån principer, borde vi diskutera mer utifrån hur verkligheten ser ut. När en samarbetspartner inte levererar en verksamhet som håller måttet, då ska inte ideologiska skygglappar hindra att vi agerar, på samma sätt som vi måste agera om en kommunal verksamhet har bristande kvalitet. Jag är glad och stolt över att vi har ett sådant diskussionsklimat i kommunledningen idag.

 • Comments(1)//www.lenabaastad.se/#post37

Örebro - det nya Gnosjö

ÖrebroPosted by Lena Tue, September 24, 2013 17:12:26

Idag har analysföretaget Grufman Reje presenterat den mest omfattande tillväxtstudien som någonsin genomförts i Örebro län och Örebro kommun. Studien visar på utvecklingen hos nästan 8000 företag under en femårsperiod, 2006-2011. Bolagsverkets data, det vill säga den information som företagen själva rapporterat in, ligger till grund för studien.

Jag konstaterar att Örebro kommuns näringsliv har utvecklats mycket väl de senaste åren och växer snabbare än många jämförbara städer och regioner. Vår konkurrenskraft är god och nya jobb skapas snabbare än i många andra tillväxtregioner. Kanske mer glädjande är att länet och framför allt Örebro kommun uppvisar väldigt bra tillväxt i antal nya företag. Rapporten berättar om 1000 nya företag netto i Örebro under femårsperioden. Det sticker ut i ett nationellt perspektiv. Vi vet att det sedan omvalet 2011 tillkommit ytterligare 300 företag i Örebro. Den positiva trenden fortsätter.

Vi vet att det finns flaskhalsar och förbättringsområden kring Örebro kommuns arbete mot näringslivet. Framför allt handlar det om att tillväxttakten är så hög, att vi måste öka takten i våra ansträngningar för att hinna med alla ärenden och att ta fram tomtmark som näringslivet behöver. Inom Örebro kommun jobbas det nu för fullt med åtgärder, som kommer att presenteras inom kort. Vårt arbete för att stärka kompetensförsörjningen i regionen är också en mycket viktig fråga för att den fina utvecklingen ska kunna fortsätta.

Jag och Socialdemokraterna gick till val på att stå upp för ett brett och långsiktigt arbete för ett stärkt näringslivsklimat. Näringslivet har rätt att förvänta sig det av kommunen. Nu när vi jobbar med ett näringslivspolitiskt program, där vi försöker skapa en gemensam syn över partigränserna är det tydligt att detta är lättare sagt än gjort. Men vi kommer att gå vidare i ambitionen från kommunledningens sida, att fortsätta att jobba med breda uppgörelser om näringslivets villkor. Hur det går får jag anledning att återkomma till framöver.

Jag vill avsluta med att jag känner mig glad för den oberoende rapport vi fick ta del av idag. Det kändes lite som att Örebro är ett mellansvenskt Gnosjö. Rapporten visar att Örebro står sig bra i den svenska konkurrensen och att vi har goda förutsättningar för att kunna växa vidare. Ett starkt näringsliv är en grundläggande faktor för fler jobb en utvecklad välfärd.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post36

Regeringen är blind inför samhällets behov

PolitikPosted by Lena Wed, September 18, 2013 15:16:41

För Örebro kommun innebär inte regeringens budgetproposition någon dramatik. Regeringen har klokt nog undvikit att spara på statsbidragen till gymnasieskolan, vilket de tidigare meddelat att de skulle göra. Det är jag tacksam för. Men att behöva vara tacksam för att de undviker att spara på skolan är inte mycket till glädje.

Jag hade förhoppningar om att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg tydligare skulle ha lyssnat in den debatt som pågår ute i samhället om att skolan och välfärden måste stärkas. Antingen har de inte hört samma saker som oss andra, eller så har de inte brytt sig om det som sker i det svenska samhället. Medan Socialdemokraterna och den övriga oppositionen visar vilka revor som finns i välfärden och har förslag om hur staten kan ge stöd för att stärka skolan och vården, så väljer regeringen att satsa på ett kort. Skattesänkningar. Det gör mig bekymrad, av det enkla skälet att det fördjupar klyftorna i samhället. Vi vet att de människor som har det bäst ställt gynnas allra mest av skattesänkningarna. Samtidigt står det också klart att det är familjer och barn i ekonomisk utsatthet som drabbas hårdast när välfärden brister.

Jag har förstått det länge, men bilden blir allt tydligare. Det är helt upp till kommuner och landsting att ta ansvar för välfärden i Sverige. Regeringen visar inget intresse. Samtidigt hör vi hur de lokala moderaterna försöker profilera sig som ett parti som vill jobba för en stärkt välfärd. Jag undrar - vad har de sagt till regeringen? Finns det ingen dialog inom Moderaterna? Hur kan lokala moderater få ihop hyllningar av skattesänkningarna samtidigt som de vill stärka välfärden lokalt? Det finns en allvarlig brist i logik mellan de lokala moderaternas retorik och regeringens politik.

Sverige är i stort behov av en regering som inte experimenterar vidare med misslyckade skattesänkningar. Vi behöver fler jobb och en starkare välfärd. Jobb får vi om vi satsar på en aktiv näringspolitik, som innebär mer export, fler innovationer och mer riskkapital till modiga entreprenörer. En starkare välfärd får vi om kommuner och landsting får större muskler nu i lågkonjunkturen.

Jag ser fram emot september 2014. Då har vi chansen att rösta fram en regering som ser hur Sverige fungerar idag. Regeringen Reinfeldt framstår som allt mer blind inför verkligheten.

 • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post35
« PreviousNext »