Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Barnen drabbas av regeringens förslag

ÖrebroPosted by Lena Wed, March 13, 2013 15:23:03

Igår fick vi på kommunstyrelsemötet en remiss från regeringen om ett nytt skatteutjämningssystem. Syftet med det nya systemet är att skapa mer rättvisa och att alla kommuner och landsting bidrar till att vi kan hålla en god service och en bra välfärd i hela landet. Det är en solidarisk tanke som jag tycker är viktig. Men det förslag som regeringen lägger är långt ifrån solidarisk. Den är förkastlig.

Utredningen om ett nytt skatteutjämningssystem har pågått under en tid. Våren 2011 lämnade en enig parlamentarisk kommitté ett förslag till regeringen. I det förslaget skulle Örebro kommun få 15 miljoner kronor mer i kommunkassan. Vi skrev ett brev våren 2012 tillsammans med övriga kommuner i länet till ansvarig minister Peter Norman (M) och bad honom påskynda ett införande av det nya skatteutjämningssystemet eftersom han drog det i långbänk. Nu förstår vi varför. Det nya förslaget som regeringen presenterar är helt förändrat. Man motiverar att det första förslaget var tillväxthämmande. Det är inte sant. Forskare har tittat på det första förslaget och kan inte hitta några belägg för det. Istället är det ett svepskäl från den moderata ministern för att istället mörka att de vill gynna moderatstyrda kommuner.

För vilka är vinnarna i det nya förslaget? Jo moderatstyrda och redan rika kommuner så som Täby, Danderyd och Vellinge. Även det moderatledda landstinget i Stockholms län är de stora vinnarna. I det nuvarande förslaget förlorar Örebro 20 miljoner kronor.

Dessa 20 miljoner kronor som vi blir av med är pengar som skulle gå till mottagandet av flyktingbarn och åtaganden inom individ- och familjeomsorgen. Detta är minst sagt illa valda områden att försvaga kommunens ekonomi på. Regeringen vill ha fler kommuner som tar ansvar för flyktingbarn. Då väljer de att premiera dem som inte tar sitt ansvar medan vi som gör det får mindre ersättning

Och vad säger då Peter Normans (M) kollega i Örebro. I dagens NA säger kommunalrådet Anders Åhrlin (M) ”Vi vill heller inte betala 20 miljoner, vi värnar Örebroarnas pengar. Det handlar om att det finns en orsak till att finansdepartementet gör det här förändringarna, men däremot har regeringen lovat kompensation för den, och det kan komma en reglering på det.” Moderaterna är alltså kritiska men godkänner ändå regeringens förslag. Hur ambivalent är inte det svaret. Man kan inte både ha och äta kakan. Anders Åhrlins svävande svar gör mig orolig. Att han inte tydligare markerar mot regeringens förslag innebär att Örebros röst blir försvagad. Det är ändå hans parti som sitter i regerande ställning och fattar beslutet.

Tongångarna låter helt annorlunda när man lyssnar på hans partikollega i Lund. Lund är den kommun som förlorar mest på det nya förslaget, 145 miljoner kronor. Mats Helmfrid (M) som är kommunstyrelseordförande säger; ”Det är anmärkningsvärt att regeringen går ut och säger att deras tillskott ska mildra de negativa effekterna för oss. Ursprungsförslaget skulle enligt våra beräkningar kosta Lund 125 miljoner kronor, men nu blir vi istället av med 145 miljoner kronor. Jag börjar nästan ifrågasätta om finansdepartementet kan räkna.”. Mats Helmfrid (M) utesluter inte heller att en skattehöjning är aktuell för att hantera de skattepengar som försvinner.

Att en moderat aviserar skattehöjningar är anmärkningsvärt. Men det är också anmärkningsvärt att Örebromoderater inte tydligare kan ta ställning mot ett förslag som drabbar våra barn i kommunen. Men en än gång är det väl bara tomma ord när moderaterna pratar om de själva som välfärdens försvarare.

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post19