Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Information från Lena

LenaPosted by Lena Thu, March 14, 2013 13:53:29

En viktig sak för mig som kommunstyrelsens ordförande är att vara öppen med vad jag står för och hur jag agerar i olika sammanhang. Normalt sett är inte privatlivet en sak att blanda in i rollen som kommunstyrelsens ordförande. Men ibland vill ödet annorlunda och då får jag lov att agera därefter. Därför tänker jag göra ett undantag och i korthet kommentera mitt privatliv.

För en tid sedan gick jag igenom en skilsmässa. Efter den svåra tiden har jag nu inlett en ny relation. Personen det handlar om heter Roger Rådström och han är vice VD på det kommunala bolaget ÖBO. Det finns självfallet en koppling mellan Örebro kommun och ÖBO, då kommunen som ägare har möjlighet att styra hur ÖBO arbetar.

Mot bakgrund av detta vill jag tydliggöra följande. Vi har varit öppna mot både ÖBO:s VD Ulf Rohlen och kommundirektören Staffan Isling och tidigt informerat dem om vår relation. Båda Staffan Isling och Ulf Rohlén har varit tydliga med att de inte ser några yrkesmässiga problem med vår relation. Efter samtal med kommunens jurist är det också säkerställt att det inte finns några juridiska hinder kopplat till våra yrkesroller. Trots det har Roger hos ÖBOs VD begärt att få lämna rollen som vice VD för att istället ägna sig åt andra uppgifter inom bolaget. Detta för att det inte ska finnas någon grund för en diskussion om våra yrkesmässiga roller.

Vid sidan av mitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande har jag en familj och ett privatliv som jag värnar. Jag kommer inte att ytterligare kommentera detta. Jag står däremot alltid till förfogande för frågor kopplade till min roll som kommunstyrelsens ordförande och de politiska frågor jag driver.

Hälsningar,


Lena Baastad
Kommunstyrelsens ordförande i Örebro  • Comments(2)//www.lenabaastad.se/#post20