Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Barnfattigdomen - mitt första inlägg på kongressen

PolitikPosted by Lena Thu, April 04, 2013 13:00:52

I mitt första inlägg i talarstolen på partikongressen pratade jag om barnfattigdomen. Vi har som parti lyft frågan på den politiska dagordningen och belyst de effekter som föräldrars arbetslöshet har på barnen. Jag nämnde i mitt anförande det arbete vi gör i Örebro. Ett arbete som vilar på tre ben.
1) föräldrars möjlighet till ett arbete.
2) barnens rätt till ett bra liv här och nu.
3) koppling till studier och forskning om barnfattigdomens effekter.

Redan nu kan vi se hur våra insatser med att skapa möjligheter för människor att få ett arbete gett resultat. Genom en aktiv näringslivspolitik, sociala krav vid upphandlingar och tydliga åtgärder som möjliggör för fler jobb har vi lyckats minska försörjningsstödet med 17 mkr. Det har varit möjligt genom en politisk vilja och en politisk prioritering.


Vi har även prioriterat helgöppna fritidsgårdar, läxhjälp, sommarjobb och sommaraktiviteter. Nu går arbetet vidare med en handlingsplan som samlar alla insatser.

Till partikongressen skrev jag en motion som handlade om att partiet ska ta fram en nationella handlingsplan för att halvera barnfattigdomen till år 2020. Partistyrelsen har ansett motionen besvarad utifrån att partiet har en arbetsgrupp som jobbar med barnfattigdomsfrågan. Jag valde att gå upp i talarstolen och ge bifall till partistyrelsens utlåtande och för att trycka på att partiets arbete med barnfattigdomen är viktig.

Att minska barnfattigdomen i Sverige handlar om föräldrars möjlighet till ett arbete. Men det handlar också om att ge alla barn möjlighet att göra sina livsval och förverkliga sina drömmar. Eller som partistyrelsen skriver i motionsutlåtandet. Bara ett land som på bästa sätt tar hand om sin uppväxande generation, tar hand om framtiden.

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post22