Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

524 dagar av valrörelse börjar nu

PolitikPosted by Lena Mon, April 08, 2013 15:38:50

Idag är det 524 dagar kvar till valet den 14 september 2014. Och idag börjar arbetet med att vinna förtroendet bland medborgarna för vår politik som vi vill driva när vi vinner valet. För idag vaknade vi upp med en kongress i ryggen som fattade kloka och bra beslut om en politik för jobben, för skolan och för välfärden. En politik som faktiskt kan göra skillnad för människor och för vårt samhälle. Jag känner mig stärkt av denna politik och ser fram emot att gå ut och prata om den med örebroarna.

Här kommer en kort sammanfattning av vad jag tycker är de bästa besluten som togs på partikongressen:

Jobben

Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Ett innovationsråd ska inrättas direkt under statsministern.

Offentliga investeringar för fler jobb. Investeringarna i infrastruktur ska öka.

Ge statliga myndigheter i uppdrag att bidra till nya innovationer genom ökad statlig innovationsupphandling.

Arbetslösa unga ska garanteras jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar.

Skola

Alla elever ska nå målen i grundskolan och delmålet är att halvera andelen elever som inte gör det fram till år 2020.

Gymnasieskolan ska bli obligatorisk. Målet är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamen.

Förskoleklassen ska göras obligatorisk.

Klasstorlekarna ska minska i de lägre årskurserna.

Läraryrket ska utvecklas genom kompetensutveckling och ökade karriärmöjligheter.

Kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar av friskolor.


Välfärden

En långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen ska tas fram.

80 procent i ersättning under hela sjukskrivningsperioden.

S-styrda kommuner ska verka för rätt till heltid.

Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden.

Kommuner och landsting avgör om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart non profit-aktörer.

Örebro läns delegation på 14 ombud var mycket aktiva på kongressen. Varje ombud hade ansvar för ett av avsnitten som behandlades på kongressen och varje ombud arbetade hårt för att få in betydande skrivningar som gör skillnad. Här är ett axplock av de saker som vår delegation var med och drev och fick igenom:

En nationell strategi för sociala och miljömässiga upphandlingar som ska bidra till innovation

Den fasta tidsgränsen för när sjuka kastas ut från sjukförsäkringen ska tas bort

Ta bort andra sjuklöneveckan för arbetsgivare.

Ersättningsnivån i sjukförsäkringen ska vara 80 procent under hela sjukskrivningsperioden.

Handlingsplan om hur sexuellt våld mot barn ska bekämpas

Lagstadgad flexibel barnomsorg

Avgiftsfritt för utländska studenter på våra universitet och högskolor

Statens handläggningstider för mark- och byggfrågor ska utredas

Översyn av tandvårdsförsäkringen

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post26