Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Fler sommarjobb i Örebro med (S) förslag

PolitikPosted by Lena Wed, April 24, 2013 17:44:01

går presenterade Magdalena Andersson ett smakprov från Socialdemokraternas kommande vårmotion. Självklart låg fokus på jobb och utbildning, framförallt för unga människor. Med tanke på att arbetslösheten bland 20 till 24-åringar utan gymnasieexamen idag ligger på nästan 40 procent så är det ett klokt fokus. Andersson hade sin pressträff samtidigt som arbetsmarknadsutskottet fåttt ställa in flera sammanträden på grund av att regeringen saknar arbetsmarknadspolitiska förslag. Det kallas icke-politik. Att Sverige behöver nya idéer är uppenbart.

I vårmotionen kommer Socialdemokraterna bland annat att föreslå obligatorisk sommarskola för niondeklassare utan gymnasiebehörighet, med en skolplikt som förlängs upp till 20 dagar under sommarlovet. Man föreslår också en satsning på sommargymnasium där elever utan komplett gymnasieexamen får möjligheten att plugga in det som krävs under sommaren.

Den satsning som jag fastnade för lite extra handlar dock om stimulansmedel för kommunala sommarjobb. Så här säger Magdalena Andersson:

– För de flesta unga är sommarjobbet den första erfarenheten från arbetsmarknaden. Kommunerna kan här göra en viktig insats tillsammans med det lokala näringslivet. Ungdomar som visar framfötterna och aktivt söker jobb ska få ett sommarjobb där de kan få kontakter, lära sig vikten av att sköta sina åtaganden och få en första merit att sätta upp på sitt CV.

Man räknar med att det kommer att kosta cirka 100 miljoner, som ska gå till den fjärdedel av kommunerna som har de mest ”ambitiösa sommarjobbsprogrammen”. Jag tycker att detta är rätt väg att gå. Det handlar om att uppmuntra och entusiasmera kommuner att jobba ännu hårdare för att alla unga ska få en första kontakt med arbetsmarknaden, en kontakt som så småningom kan leda till en riktig anställning. Sommarjobbens betydelse får inte underskattas. Det handlar om att stärka ungdomars självförtroende, förmåga att ta ansvar och att upptäcka friheten med att tjäna sina egna pengar. Det är vårt ansvar som politiker att ge så många ungdomar som möjligt den chansen.

Och precis som Magdalena Andersson säger är det lokala näringslivet många gånger avgörande. Förra sommaren satsade vi stort på att skapa fler sommarjobbsplatser i samarbete med Örebros företagare. Projektet föll inte så väl ut som vi hade hoppats och det blev inte så många platser som vi hade önskat, men vi testade. Vi har lärt oss hur vi ska närma oss företagen, hur vi ska få företag att förstå att det inte bara handlar om att göra någon en ”tjänst”, utan att man faktiskt tjänar på detta. Man får in ny, ung kompetens som har helt andra perspektiv och erfarenheter. Just nu pågår projektet matchning.nu, som arbetar med att få företag att ”anställa” en ung person under en provperiod på upp till tre månader. Målsättningen är att 200 ungdomar får praktikplats till och med årsskiftet 2013 och att 25 % av dem får vidare till fast anställning. Det är kanske ett tufft mål, men å andra sidan är det tuffa tider på arbetsmarknaden och då måste man våga.

Med Socialdemokraternas förslag finns det stora chanser att en del av de där 100 miljonerna skulle gå till Örebro kommun, för att se till att ännu fler ungdomar får sin första kontakt med arbetslivet.

  • Comments(1)//www.lenabaastad.se/#post28