Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Four more years

LenaPosted by Lena Fri, June 14, 2013 13:18:44
Jag känner ett starkt stöd från det socialdemokratiska partiet och bland medborgarna i Örebro. Därför vill jag meddela att jag kommer att kandidera till posten som kommunstyrelsens ordförande i valet 2014. Jag har sett en fantastisk utveckling i kommunen de två år som jag har varit kommunstyrelsens ordförande. Vi har lagt fokus på att skapa goda relationer med näringslivet så att det offentliga och det privata kan skapa förutsättningar för fler jobb. Vi ser hur ett långsiktigt arbete för att stärka skolan har gett goda resultat.

Jobben är den viktigaste delen i ett samhälle om vi ska lyckas minska klyftorna och ge människor fler möjligheter. Att ha ett jobb att gå till ger trygga och starka medborgare som är med och bidrar i kommunens utveckling. Örebro ska vara en kommun där alla är med och bidrar till kommunens utveckling och till den gemensamma välfärden

Vi ser hur vårt långsiktiga och strategiska arbete med att stärka skolan har gett fantastiska resultat. 70 procent av Vivallaskolans elever går i år ut från skolan med betyg som gör att de kan söka in på gymnasiet. Av förra årets avgångselever var det 58 procent som var behörig att söka vidare till ett yrkesprogram på gymnasiet och 2011 var det endast 27 procent. En fantastisk bra utveckling.

Jag är nöjd med allt det vi har hunnit med på denna korta tid (med anledning av omvalet så är ju mandatperioden ett år kortare). Jag konstaterar att samtliga åtta vallöften som Socialdemokraterna i Örebro gav i valet är antingen genomförda eller igångsatta. Socialdemokraterna i Örebro håller vad vi lovar.

Nu blickar jag framåt. Vi ska vara glada för alla framgångar, men vi får aldrig glömma att vi har många utmaningar kvar. Arbetslösheten är fortfarande alldeles för hög i vår kommun och nationellt. Mycket beroende på en borgerlig regeringen som ställer sig passiv och inte kan leverera en politik som vänder trenden. Sverige och Örebro behöver en socialdemokratisk regering efter valet 2014. Möjligheterna för oss i Örebro att fortsätta den positiva utvecklingen kommer då att öka rejält.

Vi har en alldeles för hög barnfattigdom i Örebro. Barn förtjänar ett liv med ekonomisk trygghet och möjligheter till lek och fritidsaktiviteter. Barnfattigdomen är som allra högst i våra större stadsdelar. Jag kommer fortsätta arbeta för att klyftorna mellan våra bostadsområden ska minska. Det handlar om att skapa trygghet som bidrar till frihet för våra medborgare. Vi är alla förtjänta av en politik som bidrar till ett mer jämlikt samhälle.

Därför är jag rejält taggad för att fortsätta anta de utmaningar som finns. För jag är övertygad om att det är de socialdemokratiska idéerna som kan ta Örebro framåt. Tillsammans med örebroarna, det civila samhället och det privata näringslivet. Därför vill jag fortsätta som kommunstyrelsens ordförande.

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post32