Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Örebro - det nya Gnosjö

ÖrebroPosted by Lena Tue, September 24, 2013 17:12:26

Idag har analysföretaget Grufman Reje presenterat den mest omfattande tillväxtstudien som någonsin genomförts i Örebro län och Örebro kommun. Studien visar på utvecklingen hos nästan 8000 företag under en femårsperiod, 2006-2011. Bolagsverkets data, det vill säga den information som företagen själva rapporterat in, ligger till grund för studien.

Jag konstaterar att Örebro kommuns näringsliv har utvecklats mycket väl de senaste åren och växer snabbare än många jämförbara städer och regioner. Vår konkurrenskraft är god och nya jobb skapas snabbare än i många andra tillväxtregioner. Kanske mer glädjande är att länet och framför allt Örebro kommun uppvisar väldigt bra tillväxt i antal nya företag. Rapporten berättar om 1000 nya företag netto i Örebro under femårsperioden. Det sticker ut i ett nationellt perspektiv. Vi vet att det sedan omvalet 2011 tillkommit ytterligare 300 företag i Örebro. Den positiva trenden fortsätter.

Vi vet att det finns flaskhalsar och förbättringsområden kring Örebro kommuns arbete mot näringslivet. Framför allt handlar det om att tillväxttakten är så hög, att vi måste öka takten i våra ansträngningar för att hinna med alla ärenden och att ta fram tomtmark som näringslivet behöver. Inom Örebro kommun jobbas det nu för fullt med åtgärder, som kommer att presenteras inom kort. Vårt arbete för att stärka kompetensförsörjningen i regionen är också en mycket viktig fråga för att den fina utvecklingen ska kunna fortsätta.

Jag och Socialdemokraterna gick till val på att stå upp för ett brett och långsiktigt arbete för ett stärkt näringslivsklimat. Näringslivet har rätt att förvänta sig det av kommunen. Nu när vi jobbar med ett näringslivspolitiskt program, där vi försöker skapa en gemensam syn över partigränserna är det tydligt att detta är lättare sagt än gjort. Men vi kommer att gå vidare i ambitionen från kommunledningens sida, att fortsätta att jobba med breda uppgörelser om näringslivets villkor. Hur det går får jag anledning att återkomma till framöver.

Jag vill avsluta med att jag känner mig glad för den oberoende rapport vi fick ta del av idag. Det kändes lite som att Örebro är ett mellansvenskt Gnosjö. Rapporten visar att Örebro står sig bra i den svenska konkurrensen och att vi har goda förutsättningar för att kunna växa vidare. Ett starkt näringsliv är en grundläggande faktor för fler jobb en utvecklad välfärd.

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post36