Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

En budget för fler jobb och nya möjligheter

PolitikPosted by Lena Tue, October 08, 2013 15:16:50

Det är ett år kvar till valet. Den sista budget vi i kommunledningen lägger innan valet är full av insatser för att stärka välfärden och för att leda människor från bidrag till jobb. Det är en budget där vi tar ansvar för att Örebro växer, samtidigt som vi vågar se över och prioritera inom de verksamheter vi redan driver. Skattepengarna ska läggas på rätt ställe. Visst märks den pågående lågkonjunkturen även i Örebro. Skatteintäkterna ökar inte på samma sätt som utgifterna. Men samtidigt har Örebro klarat sig mycket bra jämfört med andra kommuner i samma storlek. Vi kan under 2014 lägga upp cirka 300 miljoner kronor mer på vår verksamhet än vi gjorde 2013.

Jag vill nämna några av de största satsningarna vi gör.

  • Skolrustningarna fortsätter. Stora insatser pågår redan i många skollokaler. Under 2014 kommer till exempel Lillåns skola, Vintrosa skola, Lundbyskolan, Rosta Skola och Askers skola att kunna visa upp nya fina lokaler. Det är en medveten satsning för att lyfta arbetsmiljön för elever och lärare.

  • Vi ska under 2014 fullfölja vårt arbete med att minska på antalet delade turer och öka antalet heltider inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. För att detta ska kunna genomföras behöver kommunen investera i nya personal- och bemanningssystem. Vi ser i denna budget till att det finns pengar till den satsningen. Vi satsar också pengar på att investera i ny teknik som ska hjälpa medarbetarna i vardagen inom social välfärd.

  • Vi kräver mer av våra kommunala bolag. Fler jobb och praktikplatser ska skapas i bolagen när de gör större upphandlingar och bolagen ska på ett mer aktivt sätt bidra till att stärka Örebros utveckling. Ett exempel på hur det går till är att ÖBO får bidra till fler barn- och ungdomsverksamheter bedrivs under sommaren i de stora bostadsområdena.

  • Utbyggnaden av vindkraft ska fortsätta, för att uppfylla kommunens klimatplan. Vi utgången av 2014 ska Örebro kommun ha blivit delägare i minst tio vindkraftverk.

  • Det sammanhålla och långsiktiga arbetet med att minska barnfattigdomen ska fortsätta 2014. Den viktigaste insatsen är att fler ska gå från bidrag till jobb. Vi ser till att det även fortsatt finns resurser för att erbjuda så kallade komjobb, för människor i försörjningsstöd, som hjälper dem att komma närmare arbetsmarknaden. Vi ser också till att över 2000 ungdomar kan få en feriepraktik genom kommunen sommaren 2014. Vi avsätter en halv miljon kronor för att stimulera till att fler insatser i vår handlingsplan mot barnfattigdom kan sättas igång.

  • En rejäl satsning görs på att stärka servicen till både näringslivet och medborgarna. 13 miljoner kronor läggs på bland annat att bygglovshanteringen ska snabbare och att både invånare och företag ska få snabb och god kontakt med kommunen när så behövs. Örebro har ett sprudlande näringsliv och kommunen växer starkt. Insatser behöver göras nu när kraften i vår tillväxt är så stor.

2014 kommer att bli ett år där Örebro kommun kan fortsätta att utveckla sina stora och väl fungerande verksamhet. Det är tufft att få plus och minus att gå ihop, men jag känner mig både glad och stolt över att vi idag kan presentera en budget som både tar ansvar för ekonomin och för en växande kommun där människor får nya möjligheter i sin vardag.

Har du som läser detta frågor eller funderingar om budgeten går det bra att kontakta mig på min mail: lena.baastad@orebro.se

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post38