Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Vi tänker fortsätta ta ansvar för Örebro

ÖrebroPosted by Lena Fri, October 03, 2014 11:26:02
Jag är väldigt glad över att vi idag har presenterat en ny kommunledning tillsammans med Kristdemokraterna och Centerpartiet. Redan på valnatten sa jag att jag tar ansvar för att skapa en stabil kommunledning där Örebro kan fortsätta framåt. Vi har haft ett bra samarbete under mandatperioden vilket har gett ett tryggt ledarskap i kommunen.

Under veckorna efter valet har vi fört samtal med flera partier om olika lösningar. Det har varit bra och positiva samtal. Många är beredda att ta ansvar för Örebro. Överenskommelsen som tillslut träffades innebär att vi är överens med Kristdemokraterna och Centerpartiet om att fortsätta att samarbeta. Det känns bra. Förra mandatperioden visade att samarbetet tog Örebro framåt.De senaste tre åren har möjliggjort en socialdemokratisk politik på många områden. Viktiga frågor som barnfattigdom, näringslivsutveckling, skolutveckling och minskat beroende av försörjningsstöd har varit prioriterade.

Jag är också glad över att vi hittat former för att hålla Sverigedemokraterna utanför politiskt inflytande. S, KD och C kommer att ingå ett valtekniskt samarbete med Vänsterpartiet för att få en trygg budgetprocess i kommunfullmäktige. Genom samarbetet säkerställs att SD inte blir vågmästare och ges möjlighet att påverka budgetprocessen.

Nu kommer vi att sätta oss i diskussion om en plattform för de kommande fyra åren. Jag är säker på att vi kommer hitta bra lösningar, vi har en plattform sedan tidigare att bygga vidare på. För min del ligger fokus på jobb och skola. Skolan ska ha rätt resurser för att driva sitt arbete och rustningen av skollokaler ska fortsätta. Jag vill att det framgångsrika arbetet med att minska beroendet av försörjningsstöd ska fortsätta och jag vill att näringslivet ska kunna växa sig starkare i vår kommun. Det har varit en lång valrörelse och äntligen kan vi börja fokusera på att styra kommunen igen. Nu börjar det viktiga arbetet med att fortsätta ta Örebro framåt!

  • Comments(0)//www.lenabaastad.se/#post51