Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Klokt att ta över Elgströmska

ÖrebroPosted by Lena Wed, October 02, 2013 13:28:54

Det har blåst hårt kring Attendos demensboende Elgströmska huset under de senaste veckorna. Medarbetarna är utarbetade. De är upprörda över de förutsättningar de ges att göra sitt jobb. Närstående till de boende litar inte på verksamheten och har stora invändningar på den vård som Attendo levererar.

I ett sådant läge är det klokt att som politiker spetsa öronen och lyssna in såväl åsikter som fakta i målet. Örebro kommun har vidtagit flera åtgärder, för att få en klarare bild av vad som skett och vad som kommer att ske framöver. Den enskilt viktigaste var att få en rapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som i egenskap av oberoende expertmyndighet skulle ge sitt utlåtande om situationen på Elgströmska.

Vi vet nu att IVO har allvarliga synpunkter. Vi vet att situationen på Elgströmska är kaotisk. Det är en stor sak för Örebro kommun att gå in och ta över en så omfattande verksamhet som Elgströmska huset. Men alternativet är värre. Attendo har inte agerat nog resolut för att skapa förtroende vare sig mot medarbetare, brukare, anhöriga eller Örebro kommun. Jag tycker därför att det är ett bra beslut som kommunen nu går vidare med – vi tar över driften av Elgströmska huset när avtalet går ut och vi avbryter därmed den pågående upphandlingen om verksamhetens fortsatta drift, för att få lugn och ro i arbetet. Nu behövs tid till att samla kraft och bygga upp en bra verksamhet.

Vi Socialdemokrater hävdar med bestämdhet att kvalitet måste gå före principer om vilken aktör som driver en verksamhet. Om det innebär att Örebro kommun, som i det här fallet, måste agera för att återta en verksamhet till kommunen, för att den externa partnern inte uppfyller kommunens kvalitetskrav – då är det självklart för mig att det ska ske. Alternativet är att de boende och medarbetarna hamnar i en långsiktigt ohållbar situation. Det kan vi inte acceptera.

Avslutningsvis vill jag konstatera att frågan om Elgströmska är ett bra exempel på hur den lokala politiken borde ta sig an svåra frågor. Istället för att diskutera utifrån principer, borde vi diskutera mer utifrån hur verkligheten ser ut. När en samarbetspartner inte levererar en verksamhet som håller måttet, då ska inte ideologiska skygglappar hindra att vi agerar, på samma sätt som vi måste agera om en kommunal verksamhet har bristande kvalitet. Jag är glad och stolt över att vi har ett sådant diskussionsklimat i kommunledningen idag.

  • Comments(1)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by privat Sat, July 11, 2015 18:07:36

Hej. Mycket bra av er politiker att ta tillbaka elgströmska huset. Inte nog med att attendo har lägre bemanning, det är så de gör vinst, utan också lägre deltidstjänster, en ful klausul i kollektivavtalet som heter "utökning av arbetsid" som personal får skriva på och därmed avtalar bort sin övertid. Fint, kan jobba 7 till 21 eller på storhelger och helger för timlön. Skamligt. Folk gör det och ingen övertid blir aktuell. Säg inget kritiskt, bara le och slicka annars är du inte välkommen i det företaget. Chefer trakasserar och ljuger personal rätt upp i ansiktet. Psykopatiska chefer. Management by fear. Så varför inte undanhålla eller slira på sanningen för politiker eller anhöriga också?