Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Bra satsning för ungdomar – oppositionen tyvärr kritisk

PolitikPosted by Lena Fri, November 22, 2013 14:12:52
I dag presenterar vi en satsning som ska ge fler av våra ungdomar möjlighet att få testa på arbetslivet. 120 ungdomar mellan 15 och 18 år kommer att praktisera hos kommunala och privata arbetsplatser den 21 december–5 januari. Det gör mig väldigt glad. Anledningen till att vi har möjlighet är också väldigt positiv – färre personer går på försörjningsstöd i Örebro kommun än tidigare. De pengar som blivit över kan nu därför satsas på ungdomsjobb.


Örebro kommun kommer genom denna extra satsning på feriepraktik kunna stärka upp sitt arbete med att förebygga framtida arbetslöshet bland unga människor. Det är även en del av kommunens långsiktiga rekryteringsarbete, eftersom unga människor får möjlighet att testa arbeten där det råder brist på arbetskraft. Arbetsgivare som ställer upp med praktikplatser är främst inom förskola, vård- och omsorgsboenden samt ÖBO.

Det känns bra att vi kan ge våra ungdomar en möjlighet att få testa på arbetslivet. Det gör de tryggare när de ska söka framtida jobb och de får arbetslivserfarenhet som de kan visa på sitt CV. Deras chanser att få jobb i framtiden kommer därför att öka.

Vad som gör mig väldigt bekymrad i sammanhanget är att oppositionen, med folkpartister och moderater i spetsen, nu grymtar över satsningen. Förklara gärna för mig varför det är dåligt att erbjuda unga jobb? Oppositionspartierna menar att ungdomarna borde vila på lovet.

Jag tycker att ungdomarna kan få bestämma det själva. Finns det möjlighet att erbjuda avlönad praktik och ungdomar är intresserade – då är jag nöjd.

De ungdomar som får jobb under detta vinterlov tillhör gruppen som sökte i somras, men inte fick jobb då. Det är en extra positiv sak med denna satsning. För mig var det här en trevlig nyhet att ta del av inför helgen.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.