Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Barnfattigdomen minskar i Örebro

PolitikPosted by Lena Thu, December 19, 2013 10:48:32

Barnfattigdomen i Sverige och Örebro har minskat. Rädda Barnen har presenterat en ny rapport om barnfattigdomen i Sverige. I 215 kommuner av 290 har den minskat. 10 000 färre barn lever i ekonomiskt utsatta hushåll. I Örebro kommun har antalet minskat med 136 barn.

Rädda Barnen släppte för ett par veckor sedan en ny rapport som beskriver hur utvecklingen ser ut i Sveriges kommuner. Den kan du läsa här. Siffrorna är från 2011. I sin rapport lyfter Rädda Barnen fram Örebro kommun som ett bra exempel på hur man kan jobba med frågan på kommunal nivå.

Till rapporten finns en bilaga där man dyker ned i utvalda kommuner som Rädda Barnen tycker gör ett bra jobb. Här kan du läsa den. Tanken är att visa goda exemplen som kan spridas. Så här säger Rädda Barnens generalsekreterare om Örebros arbete:

”Vi är imponerade över hur Örebro har tagit ett systematiskt helhetsgrepp över blockgränser och politikområden för att bekämpa barnfattigdomen och dess konsekvenser. Vi hoppas att deras arbete kan tjäna som inspiration och förebild för andra kommuner”. - Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

I september 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om en handlingsplan där målet är att halvera barnfattigdomen till år 2020. Det innebär en minskning från 15,9% till 7,9%. Totalt handlar det om en minskning med 1900 barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Bakom handlingsplanen står Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Det känns bra att vi är på rätt väg i Örebro. Men det finns samtidigt mycket kvar att göra. Den viktigaste åtgärden för att minska barnfattigdomen är att föräldrarna har ett jobb och kan försörja familjen. Därför är barnfamiljer som lever med försörjningsstöd prioriterade i vårt arbete. Men det handlar även om barnens liv här och nu. Därför satsar vi också på bland annat stöd till sommaraktiviteter, längre öppettider på våra fritidsgårdar och läxhjälp i alla skolor.

Arbetet med att minska barnfattigdomen är ett ansvar för hela den kommunala organisationen. Med den utgångspunkten har vi goda möjligheter att nå vårt uppsatta mål om att halvera barnfattigdomen till år 2020.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.