Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

M har inga pengar för sina skolsatsningar – vill de höja skatten?

ÖrebroPosted by Lena Fri, January 31, 2014 10:56:00

På kommunfullmäktige i veckan blev det extra tydligt hur Moderaterna saknar verktyg för att genomföra sin politik. Och att de faktiskt inte har koll på hur man styr en kommun.

Två saker behövs för att man som politiker ska kunna styra en kommun och förverkliga sin politik:

  1. Man behöver ta fram en budget (vi kallar den på politikerspråk för ÖSB, Övergripande Strategier och Budget) som kommunfullmäktige fattar beslut om en gång per år. I den budgeten skriver man sin viljeinriktning. Det kan handla om att man vill att nyckelfri hemtjänst ska införas eller skapa fler platser på förskolan.
  2. Till ÖSB:n behöver man ha en investeringsbudget. Om vi ska ha fler platser i förskolan behöver vi bygga fler förskolor, om vi ska ha nyckelfri hemtjänst behöver vi köpa in ett nytt system. Detta är engångskostnader.

Om man inte har en investeringsbudget är det inte möjligt att genomföra det man säger sig vilja i sin ÖSB. Hoppas ni hänger med hur det fungerar. Kan vara lite krångligt att förstå, men superviktigt att ha koll på om man ska styra i en kommun och förverkliga sin politik.

Moderaterna i Örebro har ingen investeringsbudget. Det innebär att alla förslag som de driver inte har täckning i en budget. När Moderaterna igår på kommunfullmäktige drev frågan om att barngrupperna i förskolan ska minska så har de inte pengar för att genomföra detta. Du kan inte minska grupperna utan att bygga ut förskolan. Och det kostar pengar, pengar som M inte har.

Jag vill vara tydlig med att det inte finns någon konflikt mellan M eller S om ambitionerna i förskolan. Men om man går ut och lovar örebroarna en sak så ska man också kunna genomföra det, oavsett om du är i opposition eller majoritet. M:s förslag att minska barngruppernas storlek till 15 barn per grupp skulle enligt kommunens beräkningar kosta 97 mnkr, men M har bara lagt 13,4 mnkr i sin ÖSB. Men M har ingen investeringsbudget och alltså inga pengar att bygga ut förskolan med.

Vi socialdemokrater ihop med Centerpartiet och Kristdemokraterna har under våra år som vi styrt haft med i vår investeringsbudget en utbyggnad av förskolan. Vi har den här mandatperioden byggt ut förskolan med 1400 nya platser. Och vi kommer att fortsätta. Vi gör den utbyggnad vi har råd med. För vi ska komma ihåg en sak. Om det är något som Moderaterna är ansvariga för så är det att kommunerna har mindre pengar att röra sig med.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) skickade i höstas ut ett pressmeddelande i samband med presentationen av sin Ekonomirapport som sa:

”Enligt ekonomernas beräkningar krävs både statliga tillskott utöver de redan beslutade, effektiviseringar och skattehöjningar för att behålla ett resultat som motsvarar 1 procent av skatter och statsbidrag 2017.”

I pressmeddelandet säger Anders Knape som är ordförande för SKL:

”Dilemmat för kommuner och landsting är att även om resultatet idag är positivt så finns inte utrymmet för ambitionshöjningar eller att öka investeringarna de närmaste åren om inte en uppskrivning av de generella statsbidragen sker.”

Moderaterna har de senaste åren prioriterat skattesänkningar framför att höja statsbidragen till kommunerna. Det innebär att kommunerna i större utsträckning måste finansiera välfärden med egna pengar, som man tidigare har fått från staten. Lägg då till en svag konjunktur och hög arbetslöshet så blir utmaningarna ännu större för Sveriges kommuner. Vi Socialdemokrater hade velat ha en högre takt i att minska barngruppernas storlek i förskolan. Vi gör så gott vi kan med de resurser vi ha.

Frågan är alltså hur Moderaterna ska finansiera sina förslag. Den enda lösningen jag ser är att Moderaterna skulle behöva höja skatten. För något svar om hur de ska finansiera sina satsningar får vi inte.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.