Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Löfte från (S): 20 miljoner kronor till yrkesutbildning

PolitikPosted by Lena Wed, May 14, 2014 14:56:30

Örebro växer och utvecklas. Nya företag flyttar hit, andra växer och skapar mer arbete i vår kommun. Det är viktigt att utvecklingen får fortsätta – för när Örebro växer, så ökar möjligheten att erbjuda en ännu bättre skola och välfärd. Ska tillväxten fortsätta krävs att företagen hittar rätt arbetskraft i Örebro. Då är utbildningar anpassade för den lokala arbetsmarknaden en nyckel.

Arbetslösheten har bitit sig fast i vårt land och det hindrar både samhället och människor att utvecklas. Det går inte att säga ”vi har gjort massor” när man inte har gjort nog. Därför är det sorgligt att den moderatstyrda regeringen kapitulerat inför arbetslösheten, samtidigt som de vill försvåra för företag att hitta rätt arbetskraft. Moderatregeringen har satsat all kraft på skattesänkningar. Ett led i att finansiera dessa har varit att ta bort andra satsningar som leder människor från arbetslöshet till jobb. Ett uppseendeväckande exempel är att regeringen skotar den nationella satsningen på yrkesutbildning för vuxna. Yrkesutbildningar är ett effektivt sätt att bekämpa arbetslöshet. En yrkesutbildning behöver inte bara rikta sig till arbetslösa, utan alla människor som vill vidareutveckla sig och prova ett nytt yrke kan gå dem. Yrkesutbildning ger arbetskraften en bättre kompetens och det skapar viktig rotation på arbetsmarknaden. Yrkesutbildning är central för att företag ska kunna hitta den arbetskraft de behöver.

2013 fick Örebro kommun 15 miljoner kronor i statligt stöd för yrkesutbildning. 2015 kommer staten att bidra med 750 000 kronor. I praktiken har hela verksamheten skurits bort av regeringen. Vi går från 400 platser till 15 på några år. Motiven är väldigt otydliga, det verkar mest handla om att finansiera skattesänkningarna. Örebro har arbetat systematiskt och långsiktigt med yrkesutbildningarna, alltid i dialog med näringslivet om vilka behov som finns. Moderaterna verkar inte förstå allvaret i den här frågan. De är blinda för både de arbetslösas och företagens behov.

Socialdemokraterna i Örebro har bestämt sig för att inte acceptera regeringens kapitulation inför arbetslösheten. Därför lovar vi att ta i med hårdhandskarna för att yrkesutbildningen inte ska försvinna i vår kommun. Vi ger därför vallöftet att 20 miljoner kronor ska avsättas årligen, som en bas för kontinuerlig yrkesutbildning i Örebro kommun. Det ger näringslivet en viktig signal om att det ska gå att hitta kompetens i vår kommun. Det ger också kommunen och Arbetsförmedlingen möjlighet att samverka långsiktigt för bästa möjliga utbildningsinsatser.

En socialdemokratisk regering kommer att innebära ett stort stöd i den här ambitionen. Socialdemokraterna lovar att 2,5 miljarder kronor ska avsättas från statskassan till att stärka arbetsmarknadsutbildningar av olika slag. Det skulle innebära 450 nya utbildningsplatser till Örebro, varav en tredjedel handlar om yrkesutbildning för vuxna.

Denna fråga sätter fingret på en avgörande skillnad mellan socialdemokraterna och moderaterna. Medan (m) är fast i sin syn på att skattesänkningar löser alla problem, vill vi socialdemokrater skapa verktyg som faktiskt fungerar i kampen mot arbetslösheten. Idag misslyckas var femte rekryteringsförsök i Sverige, eftersom kunskapsnivån på de sökande inte är hög nog. Ett sådant faktum kan man inte blunda för.

Vi socialdemokrater lovar att fortsätta kampen för fler jobb och en bättre utbildning. Därför ger vi löftet om 20 miljoner kronor till yrkesutbildning i Örebro. Den positiva trenden att fler lämnar försörjningsstöd för jobb i Örebro måste få fortsätta. Då duger inte skattesänkningar och moderat ointresse. Örebro måste fortsätta framåt.

Lena Baastad (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Håkan Bergman
Ordförande Socialdemokraterna i Örebro

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.