Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

En viktig jämställdhetsfråga är löst

ÖrebroPosted by Lena Thu, June 05, 2014 13:18:29

Vissa dagar är helt klart bättre än andra i jobbet som kommunstyrelsens ordförande i Örebro. När vi i kommunledningen, efter en lång process, kunde presentera att alla medarbetare inom kommunens sociala välfärd ska ges möjlighet att välja heltidstjänst - då kändes det bra. Det är något som vi Socialdemokrater kämpat för.

När vi vann valet 2010 och omvalet 2011 sa vi: låt oss inte slarva med heltidsfrågan. Om vi hafsar fram en lösning kommer resultatet bli som tidigare, att det bara blir en tummetott av alltihop. Därför påbörjades ett utredningsarbete om hur man ska jobba med scheman, hur medarbetarnas idéer ska tas tillvara och hur kommunens ekonomi ska kunna hållas i balans. Kärnan i arbetet var att man testade nya grepp i några av kommunens enheter.

När arbetet var klart kunde alla se – det går att erbjuda medarbetarna heltid. Det går att hålla budget, utan att kvinnor i välfärdsyrken ska behöva jobba deltid mot sin vilja. Därför kan vi nu ge direktivet att alla enheter inom den sociala välfärdssektorn i Örebro ska börja arbeta på detta sätt. Allt ska vara klart senast under 2017.

Nästa steg blir att göra samma utredningsarbete för barnskötare inom barnomsorgen. Där är problemet inte lika omfattande som inom vården, därför är jag övertygad om att vi kommer att lyckas där också. Det ska vara klart under nästa mandatperiod, om vi Socialdemokrater får vara med och bestämma.

När Moderaterna och Folkpartiet satt vid makten mellan 2006 och 2010 valde de att skrota det tidigare socialdemokratiska beslutet om att alla nya tjänster som utlyses i kommunen ska vara heltider. Det fanns inget intresse av att se medarbetarnas perspektiv. Det var bara pengarna som styrde. Nu kommer Örebro kommun snart att kunna börja erbjuda heltider igen när vi söker nya medarbetare, det ingår i arbetet som ska ske fram till 2017 att säkerställa att så sker. För varje steg bakåt som Moderaterna tagit, kan vi ta steg framåt om vi bara samlar kraft. Det går!

Frågan om delade turer är viktig. Det förekommer att medarbetare i sina scheman har uppdelade arbetspass under vissa arbetsdagar. I de fall dessa delade turer är ofrivilliga är den politiska signalen till chefer runt om i kommunen: de ofrivilliga delade turerna ska vara så få som möjligt. Vi ska följa upp noggrant hur detta sköts. Jag vill inte säga att alla delade turer ska försvinna, men det går att lägga scheman så att fler av medarbetarna blir nöjda. I pilotprojektet har man visat att det går.

Heltidsfrågan är en väldigt viktig jämställdhetsfråga och en symbolfråga för oss socialdemokrater. Som sagt. Jag har en skön känsla i magen över att vi nu löser den här viktiga jämställdhetsfrågan. Vi gör det, samtidigt som vi inte kompromissar med kvaliteten i omsorgen. Brukarnas behov ska alltid komma först.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.