Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kampen mot klyftorna ska fortsätta

ÖrebroPosted by Lena Wed, August 06, 2014 14:11:34

Socialdemokraterna i Örebro gick 2010 till val på att skapa jobb och bekämpa klyftorna. Klyftor mellan rika och fattiga. Klyftor mellan bostadsområden i vår kommun. Klyftor mellan män och kvinnor. Sedan dess har vi arbetat med att minska behovet av försörjningsstöd, genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi har arbetat för att införa rätt till heltid för kvinnor inom kommunens sociala verksamhet. Vi har fått fart på arbetet mot barnfattigdom. Vi har arbetat med att stärka de skolor som bäst behövt det. Framför allt – vi har gjort vad vi kan för att locka nya företag till Örebro, för att stärka den lokala arbetsmarknaden.

Själva utgångspunkten för vad som orsakar klyftorna är jobben. Jobb är grunden för om människor i vårt land kan försörja sig och leva ett självständigt och gott liv. Den nuvarande högerregeringen har arbetat efter en klok utgångspunkt – att fler människor ska komma i jobb. Men deras sätt att försöka skapa fler jobb har inte fungerat. Arbetslösheten är kvar på en hög nivå och allt ansvar för att ta hand om människor som inte kommit in på arbetsmarknaden hamnar i knät på kommunerna. Jag känner inte igen mig i Sverige längre, när människor utförsäkras eller fastnar i Fas 3. Jag tror inte att den moderatledda regeringen har något bättre svar på frågan hur jobb ska skapas, än vad de redan gett. Därför hoppas jag på en socialdemokratiskt ledd regering efter höstens val.

Här i Örebro har behovet av försörjningsstöd minskat, efter stora insatser från kommunens sida. Vi har lagt stora resurser på att skapa kommunala jobb för personer i försörjningsstöd, så att de får in en fot på arbetsmarknaden under en period. Vi har också skapat bolaget Västerporten som ska bidra till att stimulera fram nya arbetsplatser på Väster, samt börjat jobba offensivt med sociala upphandlingar, som ska ge människor praktik och utbildning. Vi ser en lättnad på arbetsmarknaden, fler jobb skapas i Örebro. Detta hänger intimt samman med att vi har bra fart i vårt lokala näringsliv. Människor kan med egna ögon se att byggkranar står utspridda i vår kommun, för att både bygga nya företagslokaler och fler bostäder. Det går bra för Örebro. Jag önskar dock att vi kunde samverka mer mellan kommun och regering, för att ännu fler ska kunna komma in på arbetsmarknaden. När allt politiskt fokus hos regeringen Reinfeldt ligger på att sänka skatter, då står kommunen själv i ansvaret för att ta hand om människor som hamnar utanför arbetsmarknaden och för att hålla uppe kvaliteten i välfärden. Det är inte rimligt.

Regeringen har sänkt skatten med cirka 140 miljarder kronor under sina år vid makten. Det har inte skapat de positiva effekter de hoppades på. Istället har klyftorna fördjupats och arbetslösheten fastnat på en hög nivå. Det är dags för något nytt. Det är dags för en politik som ser kopplingen mellan rätt utbildning och ett bra jobb. Det är dags att sluta sätta ungdomar i karens, som inget hellre vill än att pröva sina vingar på ett riktigt jobb. Det är dags att vi får en regering som satsar på skolan, vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning istället för att sänka skatterna. Det kommer jag att kämpa för i valrörelsen, så att vi i Örebro får det stöd vi behöver av staten för att fortsätta utveckla kommunen.

Örebro kommun är fortfarande en kommun som präglas av klyftor. Det finns mer att göra för att bekämpa arbetslösheten och de stora skillnaderna mellan människors förutsättningar att leva ett gott liv. Det är bränslet i all den politik som Socialdemokraterna står för. Jag vill fortsätta på den inslagna vägen. Jag vill att Örebro fortsätter att locka företag, är offensiva i sin arbetsmarknadspolitik, ser klyftor mellan kvinnor och män samt ser till att barn och äldre får den omsorg och välfärd som de förtjänar. Klyftor måste bekämpas. Jag vill fortsätta att bidra till det arbetet efter bästa förmåga. Detta är vad jag och Socialdemokraterna i Örebro går till val på.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.