Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Viktig träff om jobben

PolitikPosted by Lena Fri, August 15, 2014 14:30:34

Idag har jag träffat Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg här i Örebro. Vi pratade jobb, så klart. Han kom hit efter en inbjudan från mig. Idén var att vi från kommunen gemensamt med Arbetsförmedlingen skulle diskutera hur vårt samarbete kan stärkas ytterligare i framtiden.

Vad talade vi om? Vi höll oss kring tre grundläggande frågor.

- Hur får vi våra gemensamma resurser att räcka längre? När båda aktörerna möter arbetslösa och båda aktörerna startar yrkesutbildningar, finns samordningar att göra.

- Hur samordnar vi oss i samarbetet med näringslivet? Det finns mycket att vinna på att inte turas om att knacka på hos företagen, utan att närma sig dem gemensamt med erbjudanden om att ta emot praktikanter, jobb med stöd och andra arbetsmarknadsinsatser.

- Hur jobbar vi vidare med att få etableringsgarantin för nyanlända invandrare att fungera bra? Vi kommer att behöva mer arbetskraft de närmaste åren. Därför behöver nya svenskar komma i utbildning, praktik eller jobb snabbt, så att de finns till arbetsmarknadens förfogande.

Det var ett givande samtal. Det är alldeles uppenbart för mig att kampen mot Arbetslösheten inte vinns på enbart en front. Näringslivet, Arbetsförmedlingen och kommunen kan gemensamt göra oändligt mycket för att minska gapet mellan de arbetslösa och de jobb som finns. Den bilden delade generaldirektören och det var mötets viktigaste slutsats.

Från kommunens sida lyfte vi att regeringens planerade nedskärningar av yrkesutbildningar kommer att slå hårt mot kommunens möjlighet att erbjuda goda, lokalt anpassade utbildningar. När det inte finns några pengar att skapa utbildningar för, då minskar också våra chanser att hjälpa arbetslösa. Arbetsförmedlingen har heller inte fått några sådana resurser. Vi socialdemokrater lovar att kompensera Alliansregeringens nedskärning. Men allra bäst vore det så klart om staten tar sitt ansvar. Sjöberg tar med sig frågan.

Både jag och Mikael Sjöberg fick möjlighet att tala inför ungefär 150 personer på Stora Hotellet på en lunch som arrangerades av matchning.nu, ett ungdomsarbetslöshetsprojekt som drivs av Örebro kommun. Ungefär 160 ungdomar har hittills fått jobb genom projektet. Det är en starkt bidragande orsak till att behovet av försörjningsstöd sjunker i vår kommun. Matchning.nu:s arbetet måste få fortsätta. Jag är glad att vi i vår kommun kunde visa generaldirektören att vi menar allvar med kampen mot arbetslösheten.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.