Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Det gör skillnad med en s-regering

ÖrebroPosted by Lena Wed, September 03, 2014 14:23:00

Jag vill fortsätta att utveckla Örebro. Vi socialdemokrater vill arbeta vidare med att skapa nya jobb och minska beroendet av försörjningsstöd. Skolans lokaler ska bli bättre och stödet till eleverna stärkas. Fler bostäder måste byggas. Det arbete som är igång måste få fortsätta. Örebro är inne i en fantastisk utveckling. Det är inte någon slump, det beror på att många goda krafter arbetar tillsammans.

Vi har en regering i vårt land, som prioriterat sänkta skatter före satsningar på jobb och välfärd. När statens skatteintäkter minskat har också statens möjlighet att stötta kommunerna minskat. Kommunerna har fått ta ett allt större ansvar för att bekämpa arbetslösheten och stötta människor som blir utslagna, när de varken får a-kassa eller sjukpenning. Kommunerna har själva fått arbeta med att täta revorna i välfärden. Regeringen Reinfeldt har varit upptagen med annat. Att sänka skatten.

I Örebro har vi kunnat minska beroendet av försörjningsstöd. I Örebro har vi kunnat satsa på förbättrade skollokaler och pedagogisk utveckling. I Örebro har vi kunnat ge mer pengar till sommaraktiviteter för barn och feriepraktik till ungdomar. Vi kan satsa på grund av att Örebro växer och för att vi har ordning och reda på ekonomin.

Socialdemokraternas nationella valmanifest är en mycket trevlig läsning för en lokalpolitiker. Jag tror att även en moderat kommunpolitiker uppskattar att staten ser att det finns utmaningar både idag och i framtiden, för att erbjuda bra skola och omsorg. Det socialdemokratiska valmanifestet innehåller satsningar på 40 miljarder, där merparten av pengarna går till kommunernas välfärdsarbete och att få människor i jobb. Jag skulle vilja se moderaternas gruppledare i Örebro, Anders Åhrlin, i ögonen och fråga om han inte välkomnar de pengar en s-regering skulle bidra med till Örebros utveckling. Säger han nej till det? Förmodligen. En moderat måste stå upp för den politik som Reinfeldt fört.

125 miljoner till skolan och förskolan. 900 nya traineejobb inom skolan, fritids och omsorgen. 462 nya platser på yrkesvux, en utbildningsform som leder från arbetslöshet till arbete. Med en stark s-ledd regering kommer Örebro kommun att få starka möjligheter att erbjuda den bästa möjliga välfärden. Med en s-ledd regering skapas nya förutsättningar att hjälpa långtidsarbetslösa och arbetslösa ungdomar till ett jobb. Det ser jag fram emot.

Jag vet att vi socialdemokrater här i Örebro både har viljan och kunskapen att fortsätta att föra kommunen framåt i fyra nya år. Jag vet att vi har stor nytta av det stöd en regering ledd av Stefan Löfven skulle innebära. Om man tycker att det är viktigare att satsa på skolan och välfärden istället för skattesänkningar, så gör man klokt i att rösta på Socialdemokraterna både lokalt, regionalt och nationellt.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.