Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro

Inga betyg i årskurs 4

PolitikPosted by Lena Fri, February 06, 2015 12:25:57


Vi har under de senaste dagarna kunnat följa diverse olika utspel i media angående skolpolitiken och betygens vara eller inte vara. Vi säger att man ska lyssna på forskning och beprövad erfarenhet och ge skolan lugn och arbetsro för att få en chans att lyfta sig. Därför skrev jag och Kenneth Nilsson, ansvarigt kommunalråd för barn och utbildning den här debattartikeln.


Fp och M måste lyssna i betygsdebatten

Resultaten i svensk skola har sjunkit under många år. Den utvecklingen måste vändas. Ska det kunna ske, är det viktigt att luta sig mot forskning och beprövad erfarenhet kring vad som är framgångsrikt arbete i skolan. I det perspektivet blir förslaget om betyg i årskurs 4 mycket märkligt. Folkpartiet och Moderaterna har bestämt sig för att driva igenom förslaget mot bättre vetande. Lärarkåren protesterar. Myndigheterna protesterar. Forskare protesterar. Ändå ska det ske. Principen om att skolan ska utvecklas utifrån forskning och beprövade erfarenheter sviks om de två partierna får med sig hela Alliansen och Sverigedemokraterna på sitt förslag. I detta fall har en fix idé fått fäste och tillåts styra skoldebatten.

Vad är då problemet med betyg för Sveriges och Örebros tioåringar? Till att börja med har 34 av 44 av de tillfrågade remissinstanserna avstyrker förslaget. Det sker mot bakgrund av att den tidigare betygsreformen ännu inte är utvärderas. Varför göra stora förändringar innan man vet hur de tidigare ändringarna påverkar verksamheten? Därtill saknas stöd i forskningen. Det blir närmast beklämmande när Folkpartiet redovisar källor från 1935, som media rapporterat om, som grund för sitt ställningstagande. Därtill har en av de nu aktiva forskare som Folkpartiet hänvisat till för att driva idén om betyg i årskurs 4 aktivt tagit avstånd från förslaget. Lärarkårens arbetstagarorganisationer är även de övertygade om att detta är fel väg att gå. De människor som står i klassrummen varje dag säger nej. Folkpartiet och Moderaterna är beredda att överpröva allt detta. Men de gör det utan argument.

Vi socialdemokrater vill utgå från en positiv grundsyn på barnen i skolan. Deras egen kreativitet och förmåga ska få utvecklas, under professionell ledning från sina lärare. Så länge det inte finns övertygande bevis för att betyg i så tidig ålder ger positiva effekter för eleverna, ska man heller inte göra förändringen. Bevisen pekar snarare på det omvända. Vi ser att det finns en stor risk att de lågpresterande eleverna missgynnas, då kommer klyftorna i skolan att öka än mer. Är tioåringar redo att mäta sina prestationer i form av betyg, det är den springande punkten? Vårt svar på detta är nej. Det finns forskning som säger att de lågpresterande elevernas självbild påverkas negativt av tidiga betyg. Det vore en väldigt olycklig utveckling. Lärare ska ha rätt att ställa krav på eleverna. Lärare ska hålla föräldrarna informerade om skolgången och elevens prestationer. Men för detta är inte betyg det bästa sättet för tioåringar.

Folkpartiet och Moderaterna i Örebro vill profilera sig som ansvarstagande i skolfrågor. I denna debatt är de dock helt tysta. Det rimmar illa med att i alla andra sammanhang hävda att skolfrågor är de viktigaste. När en genomgripande förändring är på gång att ske - då blir det plötsligt tyst. Vi frågar oss: vart står egentligen de lokala folkpartisterna och moderaterna i denna heta fråga? Om ni har lyssnat på lärare och elever, vad har de då att säga i denna fråga?

Vi som är ansvariga för skolan i Örebro uppmanar Moderaterna och Folkpartiet att ta den inre strid som verkar nödvändig. Släpp prestigen i den här frågan och låt vårt fortsatta arbete med skolutveckling vila på den enda rimliga grunden - forskning och beprövade erfarenheter ska leda skolan framåt, särskilt i samband med så stora förändringar som denna. Vi förstår att Folkpartiet är i behov av en profilfråga. Hitta gärna en. Men inte en som är så dålig för skolan och för alla som går i skolan. Inte när forskningen visar att det missgynnar de elever som behöver mest stöd och ökar ojämlikheten i skolan.

Lena Baastad (S)

Kommunstyrelsens ordförande Örebro

Kenneth Nilsson (S)

Kommunalråd med ansvar för barn och utbildning i Örebro

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.